INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


 
WYDARZENIA PARAFIALNE:  
2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


Łęki Dukielskie 2020-03-29


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Z EWANGELII J 11, 1-45: Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Rzekli do Niego uczniowie: "Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?" Jezus im odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła". To powiedział, a następnie rzekł do nich: "Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić". Uczniowie rzekli do Niego: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: "Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego". A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?" A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!" Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.


    Dzisiaj, Kościół przedstawia nam wielki cud: Jezus wskrzesza zmarłego, osobę nie żyjącą od kilku dni.

   Wskrzeszenie Łazarza jest “typowym” cudem Chrystusa, który zaraz będziemy upamiętniać. Jezus mówi Marcie, że On jest «zmartwychwstaniem i życiem» (cf. J 11,25). I wszystkich nas pyta: «Wierzysz w to?» (J 11,26). Czy wierzymy, że poprzez chrzest Bóg obdarował nas nowym życiem? Mówi święty Paweł, że jesteśmy nowym stworzeniem (cf. 2Kor 5,17). To wskrzeszenie to fundament naszej nadziei która nie wspiera się na jakiejś przyszłej utopii, niepewnej i fałszywej, ale na fakcie: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał» (Lu 24,34).

   Jezus nakazuje: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!» (J 11,34). Odkupienie uwolniło nas od pętów grzechu, w jakim wszyscy tkwiliśmy. Mówił Papież Leon: «Błędy zostały pokonane, władze potępione a świat zyskał nowy początek. Bo skoro wspólnie z Nim cierpimy, to i z Nim królować będziemy (cf. Rz 8,17). Korzyść ta nie tylko szykowana jest dla tych, którzy chroniąc imię Pana są męczeni przez bezbożników. Bo wszyscy, którzy służą Bogu i żyją w Nim, są ukrzyżowani w Chrystusie i w Chrystusie osiągną koronę»

    My, chrześcijanie powołani jesteśmy, już tu, na tej ziemi, do przeżycia tego nowego nadprzyrodzonego życia, które czyni nas zdolnymi do wiary w nasze szczęście: zawsze gotowi do udzielenia odpowiedzi każdemu, kto domaga się uzdalniania naszej nadziei! (cf 1P 3,15). Jest rzeczą logiczną, że w tych dniach staramy się podążać jak najbliżej za Jezusem Nauczycielem. Takie tradycje jak Droga Krzyżowa, rozważania Tajemnic Różańca, teksty Ewangelii, wszystko ... może i powinno być nam pomocne.

   Naszą nadzieję pokładamy również w Maryi, Matce Jezusa Chrystusa i w naszej Matce, która jest zarazem ikoną nadziei: u stóp Krzyża czekała wbrew jakiejkolwiek nadziei i została przyłączona do dzieła swego Syna.


CZYTANIE DUCHOWEWAŻNE OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

Życie ludzi na całym świecie sparaliżowane zostało epidemią koronawirusa. Ma to przełożenie na wszystkie dziedziny działalności człowieka. Odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna ma dziś ogromne znaczenie dla zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Także życie religijne wygląda inaczej. Nie zewnętrzne praktyki ale duchowe pragnienie ich oraz wewnętrzna relacja każdego wierzącego z Bogiem jest najważniejsza. Serce człowieka jeszcze bardziej w tych dniach, tygodniach, a może i miesiącach staje się miejscem spotkania z Bogiem. Wielki Post jawi się jako czas pustyni, Wielki Tydzień jako czas ogołocenia. A wszystko po to, aby później doświadczyć radosnej ulgi od mroku śmierci, który świat spowija. Trzeba modlić się o oddalenie paraliżującego wszystko wirusa, ale jednocześnie – w duchu piątego przykazania Dekalogu – zadbać, by nie być pośrednikiem śmierci własnej lub innych osób, a zwłaszcza najsłabszych. W związku z Rozporządzeniem Rządu RP z dnia 24.03.2020 r. oraz Zarządzeniem Arcybiskupa Przemyskiego z dnia 25.03.2020 r. i zaleceniami KEP prosimy, aby dostosować się do zaleceń przedstawionych w poniższych punktach. Te ogłoszenia będą na bieżąco modyfikowane, o ile zajdzie taka konieczność i możliwość w związku z nowymi okolicznościami:

 

1. Osoby, które wróciły z zagranicy niech przebywają w całkowitej izolacji przez dwa tygodnie. Absolutnie nie mogą one pojawić się w świątyni czy kancelarii parafialnej. Podobnie osoby, które przebywają w ich bliskim kontakcie!

 

2. Osoby chore, mające objawy przeziębienia niech obserwują swój stan zdrowia mierząc temperaturę ciała i będą w kontakcie telefonicznym ze służbami medycznymi i sanepidem.

 

3. W Mszach świętych nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, nie licząc kapłanów. Zachęcamy, aby do 11. kwietnia (włącznie) do kościoła na Eucharystię przychodziły tylko osoby związane z zamówioną Intencją mszalną, ale nie więcej niż 5 osób.


1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. Abp Adam Szal udzielił dyspensy (do dnia 29.03.2020) od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. wiernym w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, osobom z objawami infekcji lub obawiającym się zarażenia. Korzystający z dyspensy powinni w domu stanąć do dłuższej modlitwy osobistej lub rodzinnej, wykorzystując dostępne transmisje Mszy św. całość >> Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią

3. W czasie szczególnego zagrożenia, zgodnie ze zwyczajem i tradycją Kościoła zachęcamy wiernych do gorliwej modlitwy, prosząc w niej o oddalenie grozy epidemii. Prosimy wszystkich, aby stosowali się do zaleceń służb sanitarnych. Ich celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wielką nadzieję pokładamy w Bożej Opatrzności. Zachęcamy wszystkich do ufnej wiary, wytrwałej modlitwy, trwania w posłuszeństwie władzom cywilnym i kościelnym oraz wzajemnej życzliwości, która pozwoli nam wszystkim wyjść zwycięsko z tej niezwykle trudnej próby, przez którą przechodzimy. Solidaryzujemy się z chorymi i objętymi kwarantanną. Z uznaniem patrzymy na poświęcenie pracowników służby zdrowia. Niewątpliwie jest to czas, w którym wzajemnie mobilizujemy się do odpowiedzialności za siebie i za innych. Dlatego pozostajemy w domach i podporządkowujemy się zaleceniom władz państwowych, sanitarnych i kościelnych, które podejmują trudne decyzje. Dostrzegamy zaangażowanie wielu osób i całych rodzin w narodową modlitwę o zatrzymanie epidemii.

Jest to również czas swoistych rekolekcji. Jeśli angażujemy się w bardziej intensywną modlitwę, to ona zawsze jest związana z wezwaniem do osobistego nawrócenia, które zresztą wpisane jest w przeżywanie Wielkiego Postu. Trzeba nam intensywnie wsłuchiwać się w Boże natchnienia, które mogą pokazać w naszym życiu obszary wymagające radykalnego nawrócenia. Jakie znaczenie miałaby modlitwa, gdyby nie prowadziła do nawrócenia? Być może zbyt mocno ufaliśmy naszym ludzkim możliwościom… Być może zbyt słabo angażowaliśmy się w życie swojej rodziny… Być może zagubiliśmy modlitwę…. Może zbyt słabo reagowaliśmy na powtarzające się akty profanacji symboli religijnych…? – warto wykorzystać ten czas również dla osobistego nawrócenia.

Dzisiaj stajemy również wobec wielkiego pytania o znaczenie niedzielnej Mszy św. w moim życiu. Wielu chrześcijan nie bierze w niej udziału, korzystając dla ważnych powodów z dyspensy biskupa diecezji. Cieszy wysoka oglądalność transmisji Mszy św. w mediach, cieszy modlitwa całych rodzin gromadzących się do słuchania Mszy św. w domu. Czy jednak ta sytuacja rodzi w nas autentyczny ból i głód Eucharystii, sakramentu Ciała Chrystusa? Czy trwając w domowym zaciszu, odczuwamy brak Mszy św.? – jeśli głód Eucharystii nie jest silny, wówczas jest powód do niepokoju. I jest to poważna przestrzeń do nawrócenia. Wiemy, że różnie bywało z Mszą niedzielną w naszym życiu. Czym będzie dla mnie Msza św., kiedy epidemia dobiegnie końca? Czy dostrzegam, że trudno jest mi żyć bez Mszy św., bez Komunii św.? – w tym czasie każdy z nas może sprawdzić temperaturę swojej wiary poprzez stopień tęsknoty za Komunią św.

4. Może się zdarzyć, że nie wszyscy zdołają przystąpić do spowiedzi przed świętami. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.) Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny..

5. Jako wspólnota Kościoła ludzi wierzących znaleźliśmy się w nowej sytuacji, w której potrzebne jest nowe myślenie. Musimy się nauczyć pozostać ludźmi Jezusa Chrystusa w tych warunkach, w których przyszło nam żyć. Wiemy dobrze: zgromadzenie wierzących zwłaszcza na Mszy św. jest jedną z najważniejszych manifestacji Kościoła. Ograniczenie zgromadzeń do 5 osób bardzo mocno dotyka społeczność osób wierzących. Przyjmujemy to zarządzenie w zaufaniu. Rozumiemy, że intencją tego zarządzenia jest unikanie wszelkich zgromadzeń, ale równocześnie pozostawienie kościołów otwartymi (w innych krajach kościoły zamknięto). Będzie się odbywał w kościołach kult. Będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy o odwagę twórczego myślenia i Bożą mądrość. Równocześnie prosimy o powstrzymanie się od uproszczonych komentarzy, które niejednokrotnie wynikają z braku rzetelnej wiedzy. Żyjemy jako Kościół w tych warunkach, w których możemy funkcjonować. Czynimy to w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie nie tylko obecnych w świątyni, ale również innych, z którymi obecni w świątyni się spotkają. Wierzymy, że ten nadzwyczajny czas wzmocni więzi duchowe, jakie nas łączą. Dzisiaj bardzo są nam potrzebne pokój serca i ewangeliczne myślenie.

6. Penitencjaria Apostolska postanowiła udzielić odpustu zupełnego, który mogą przyjąć dotknięci chorobą koronawirusa, pracownicy służby zdrowia i wszyscy, którzy z racji pełnionych funkcji narażają się na ryzyko zarażenia oraz wierni wskazani w dekrecie Penitencjarii. Warunki przyjęcia odpustu i inne szczegóły na ten temat w tekście dekretu (link).

7. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. Tekst modlitwy: - Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).

Odpust zupełny za rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwach pasyjnych uzyskujemy również przez modlitwę indywidualną lub w gronie rodziny.

8. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 17:30 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 14:30. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

9. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

10. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.


W LITURGII TYGODNIA WSPOMINAMY:

               
                ŚWIĘTY NA KAŻDY DZIEŃ>>                 
 
Patroni I orędownicy>>
w czwartek - Św. Franciszka z Pauli, założyciela zakonu Braci Najmniejszych zwanych też paulanami lub minimitami.

MODLITWY

                 


CYTAT TYGODNIA    

Przez miłosierdzie Pana nie wiesz, kiedy masz umrzeć; dzień twojego końca pozostaje w ukryciu, abyś rozważał wszystkie. [św. Augustyn]


         


LITURGIA SŁOWA I HOMILIE NA DZIŚ >>


SPRAWY PARAFIALNE:

 1. Nasza świątynia będzie otwarta przez cały tydzień w godzinach 7:00 - 19:00. Zachęcam do wstąpienia, adoracji i modlitwy. W Mszach św. może brać udział maksymalnie 5 osób - wyłącznie zamawiających intencję, bądź najbliższa rodzina.

 2. Zachęcam do uczestnictwa w Mszach św. transmitowanych przez radio, telewizję i internet, a także Komunii św. duchowej - dla trwających w stanie łaski uświęcającej.

 3. W środę o godz. 17:30 Nowenna do M.B.N.P. oraz Msza św.

 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Niestety nie możemy odprawić tradycyjnych nabożeństw i odwiedzić chorych w domach.

 5. W czwartek przypada 15. rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować. Z racji pierwszego czwartku o godz. 17:30 adoracja biblijna z modlitwą o powołania.

 6. W piątek o godz. 7:00 Msza św. i Droga Krzyżowa w intencji chorych. O godz. 18:00 Droga Krzyżowa przy Sercu Bożym i Msza św. Zachęcam do duchowej łączności.

 7. Możliwość spowiedzi wielkanocnej będzie w naszej parafii godzinę przed Mszą św.

 8. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. O godz. 14:30 nabożeństwo pasyjne i Msza św. popołudniowa.

 9. Komunikat Metropolity Przemyskiego z 25 marca oraz inne informacje i zarządzenia w związku z epidemią koronawirusa do pobrania ze strony głównej parafii>>.

 10. W zakrystii można nabywać paschaliki na stół wielkanocny, a także można odbierać w czasie otwarcia świątyni Niedzielę, Rycerz Niepokalanej, Apostolstwo Chorych, a od przyszłej niedzieli także świąteczne wydanie naszej gazety parafialnej Powołanie.

 11. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i AGD w piątek 3 kwietnia o godz. 11.00 na parkingu przykościelnym.


INTENCJE MODLITEWNE

     MARZEC

 

Intencja papieska: Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Intencje Róż Żywego Różańca: Módlmy się o dogłębne duchowe przeżycie Wielkiego Postu, o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności.