Przez całe wieki większość mieszkańców  Łęk Dukielskich uczęszczała do macierzystej parafii w Kobylanach lub też do innych sąsiednich ośrodków duszpasterskich.

Dzieje parafii Łęki Dukielskie nie są długie, ale sporo jest w nich wydarzeń ważnych dla żyjących tu ludzi. Wszystko zaczęło się 17 października 1976r o godz. 1600 gdy w ścisłej konspiracji została odprawiona pierwsza Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Ignacego Tokarczuka ordynariusza diecezji przemyskiej. Było to w prywatnym domu Antoniny i Pawła Nawrockich którzy wschodnią część oddali na potrzeby parafii. Dekretem Kurii Biskupiej od dnia 1 stycznia 1977r została utworzona samodzielna placówka duszpasterska. 

Pierwszym duszpasterzem został mianowany ks. Władysław Nowak. Pod jego kierunkiem przystąpiono do prac pozwalających przystosować budynek i otoczenie dla potrzeb duszpasterskich.

Początki istnienia parafii były bardzo trudne, gdyż różnorodne szykany ówczesnych władz dotykały kapłana oraz wiernych, którzy systematycznie płacili kary pieniężne za wykonywanie prac bez zezwolenia.

Po zakończeniu budowy kaplicy, kolejnym przedsięwzięciem księdza była budowa cmentarza i kaplicy cmentarnej.

Z czasem użytkowana świątynia okazała się zbyt mała i zrodziła się inicjatywa budowy nowego kościoła za czasów duszpasterzowania ks. Władysława. Jego nagła śmierć w grudniu 1987r. na krótko zatrzymała realizację tego projektu.

Kontynuatorem pracy duszpasterskiej w Łękach Dukielskich został ks. Edward Wołos, który podjął wraz z parafianami trud budowy nowego kościoła.

Poświecenia nowej świątyni dokonał w dniu 7-go listopada 1999r ks. abp. Józef Michalik, a 27 czerwca 2004r konsekrował kościół w Łękach Dukielskich. Ks. Edward posługę proboszczowską w naszej parafii zakończył w 2003r.

Kolejnym proboszczem do roku 2012 był ks. Alojzy Szwed. Za jego duszpasterzowania wybudowano w parafii nową plebanię.

W 2012 roku został mianowany nowy duszpasterz ks. Zdzisław Babiarz. Podczas jego posługi rozpoczęły się prace remontowe m.in. elewacji i schodów.

20 sierpnia 2017r. funkcję proboszcza objął ks. Marek Danak.

W naszej parafii odbywają się od ponad 20 lat nabożeństwa fatimskie, przeżywaliśmy Nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu, nawiedzenie Krzyża Papieskiego i Jego Relikwii, uczestniczyliśmy 3. krotnie w misjach parafialnych, oraz wielokrotnie w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych uroczystościach.

Nasza parafia i świątynia to wielkie dobro, a jak nauczał nasz rodak, Św. Jan Paweł II: ,,Dobro może być zrodzone tylko przez jakieś inne dobro”. Niech te słowa będą wyrazem uznania  dla wszystkich, którzy pracą bądź modlitwą przyczynili się do rozwoju naszej wspólnoty parafialnej.

Obecnie nasza parafia liczy ok 1500 osób. Kilkanaście rodzin w naszej miejscowości to wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego i Świadkowie Jehowy. Z naszej parafii w przeszłości było kilka powołań kapłańskich i zakonnych. Obecnie jedynym żyjącym kapłanem z naszej parafii jest - będący na emeryturze - ks. Jan Wilusz.

więcej o historii parafii>>