HISTORIA ŁĘK DUKIELSKICH

Nawigacja

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 » Index
0
 » Strona główna
0
 » Rys historyczny
0
 » Ludzie
0
 » Organizacje
0
 » Szkoły
0
 » Zespoły
0
 » Kościoły
0
 » Gwara
0
 » Kapliczki
0
 » Muzeum
0
 » Koło Gospodyń
0
 » OSP
0

 » Klub Rolnika

0

 » LKS Zorza

0

 » Służba Zdrowia

0
 » Dokumenty
0

 » Różne

0
 » Wiatraki

 

 

 

 

 

 

 

 650 lat dziedzictwa.

      Trzeba ocalić świadectwa przeszłości dlatego, bo jakakolwiek była, stanowiła część historii narodu, naród zaś pozbawiony historii przemienia się w bezbronne stado.
                                                                           Jerzy Waldorff–Preyss

     Drodzy Mieszkańcy Łęk Dukielskich, byli Mieszkańcy oraz Internauci. Korzystając z dobroci wielu ludzi, podjąłem się opracowania historii naszej pięknej miejscowości - Łęk Dukielskich.

       Jest w tym jakaś magiczna moc która sprawia, że ciągle wydaje się, że mało zostało zrobione, odnalezione, przywrócone pamięci  i wciąż zdobywa się nowe doświadczenia i wiadomości. Stąd też już teraz wiem, że aktualizacji będzie sporo. Tym bardziej, że nowe fakty są w "zasięgu ręki". Z pewnością trzeba będzie również niektóre rzeczy zweryfikować, szczególnie te, które pochodzą z opowieści. Będą to jednak tylko korekty nieznaczne, gdyż na stronie ukazują się tylko rzeczy najbardziej wiarygodne.

       Proszę także o pomoc w dalszym redagowaniu stron historii Łęk Dukielskich. O pomoc w opisaniu zdjęć zamieszczonych w fotogaleriach - a jest ich ponad 600 w 9 galeriach! A sporo ciekawych rzeczy jest jeszcze nieujawnionych! Pochowanych w szufladach, na strychach - zapomnianych. Ileż wspaniałych dokumentów, fotografii, wspomnień możemy na stronach historii umieścić!

       Bądźmy zatem dumni, że w takiej miejscowości przyszło nam kiedykolwiek żyć i korzystać z dobra wytworzonego przez pokolenia naszych przodków. Jesteśmy im winni pamięć i troskę o to, co jest ich i naszym dziedzictwem. Wyrazem tego niech będzie wspólne zachowanie dziedzictwa historii naszej miejscowości. Wierzę też, że po jakimś czasie będzie możliwe wydanie książki poświęconej historii Łęk Dukielskich.

WEBMASTER: kychen


Prace udostępnione przez autorów, których fragmenty zostały wykorzystane na portalu historycznym, za które należą się serdeczne podziękowania ich autorom

1. PRACA ZALICZENIOWA Z DZIEJÓW KULTURY POLSKIEJ Amatorskie zespoły, twórcy, rzemieślnicy w Łękach Dukielskich. Karolina Krężałek PWSZ Krosno III JP Łęki Dukielskie, 2003 r.

2. Aleksandra Wołtosz Kolegium Nauczycielskie II rok JP PRACA Z DZIEJÓW KULTURY: ŁĘKI DUKIELSKIE Łęki Dukielskie – 2000r.

3.  Nazewnictwo i słownictwo gwarowe. Monika Stojak

4. Danuta Dziedzic Nr albumu: 2394 Działalność informacyjna parafii polskokatolickiej p. w. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich Praca licencjacka na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Praca wykonana pod kierunkiem dr Dariusza Kuźminy IIN i SB Warszawa, czerwiec 2005r.

5. Nasze zabytki - kapliczki. Joanna Kozielec, Katarzyna Majchrzak


      Za pomoc w gromadzeniu informacji, udostępnienie dokumentów i fotografii, a nade wszystko, za serce okazane samej idei, wyrazy szczególnej wdzięczności skierować pragnę  następującym Państwu:                                                           
  Józefie Sypień
  Marii Kołacz
  Romanowi Kasprzykowi
  Wandzie Leśniak
  Felicji Jastrzębskiej
  Ireneuszowi Jastrzębskiemu
  Izydorowi Chomentowskiemu
  Rodzinie sołtysa Eugeniusza Gniadego
  Rodzinie sołtysa Andrzeja Gniadego
  ks. Romanowi Jagiełło
  lek. Adamowi Pilnemu
  Aleksandrowi Śliwińskiemu
  Rodzinie Reczkowskich
  Rodzinie Wierdaków /Tadeusz, Zenon/
  Krystynie Łajdanowicz
  Tomaszowi Czai

      Początek został zrobiony. No a później - Aktualizacje.                                             

     Aby ułatwić sprawdzanie aktualizacji każda strona w stopce na buttonie podaje dokładny czas "ingerencji" w daną stronę przez admina. Drobne korekty zatem będzie można zobaczyć na każdej stronie.

     Wszelkie inne aktualizacje będą dostępne z tego miejsca.


 

Fotogalerie

Wiejskie

Parafia pol-kat

Parafia rzym-kat

Szkoły

Koło Gospodyń

Muzeum wsi

LKS Zorza

Klub Rolnika

Z życia - różne

 

 


 

 
Portal historyczny wsi Łęki Dukielskie                       grudzień 2008

          webmaster: kychen