HISTORIA ŁĘK DUKIELSKICH - ZESPOŁY
          Nawigacja
 

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 » Index
0
 » Strona główna
0
 » Rys historyczny
0
 » Ludzie
0
 » Organizacje
0
 » Szkoły
0
 » Zespoły
0
 » Kościoły
0
 » Gwara
0
 » Kapliczki
0
 » Muzeum
0
 » Koło Gospodyń
0
 » OSP
0

 » Klub Rolnika

0

 » LKS Zorza

0

 » Służba Zdrowia

0

 » Różne

0
 » Forum historii

Fotogalerie

Wiejskie

Parafia pol-kat

Parafia rzym-kat

Szkoły

Koło Gospodyń

Muzeum wsi

LKS Zorza

Klub Rolnika

Z życia - różne

 

Amatorskie zespoły

      W okresie międzywojennym wiodącą rolę w organizowaniu życia kulturalnego wsi odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dukielskich. Wiązało się to z działalnością w OSP nauczycieli: Adama Wagnera i Józefa Zajdla, a więc ludzi posiadających wówczas największe wykształcenie. Na dokumentalnych stronicach Kroniki Szkolnej znajdują się wzmianki o udziale strażaków w świętach i uroczystościach wiejskich oraz organizowaniu imprez rozrywkowych. Z inicjatywy OSP założony został  amatorski zespół teatralny, który w końcu lat 20 – tych został zarejestrowany jako „Teatr i chór włościański”. Pierwszym opiekunem grupy teatralnej został Józef Fruga z Sulistrowej, a następnie Adam Wagner i Józef Zajdel. Repertuar wystawianych sztuk był różny: od sztuk o treści religijnej (jasełka) i rozrywkowej począwszy, kończąc na utworach o charakterze narodowym  i patriotycznym. We wsi nie było w tym czasie żadnego budynku do celów publicznych (dom Kółka Rolniczego został zniszczony w czasie I wojny światowej). Z powodu braku odpowiedniego lokalu, zespół wystawiał swe sztuki początkowo w szopach  i stodołach, a w późniejszym okresie w jednej z sal szkolnych w budynku starej karczmy. Zespół występował również w sąsiednich miejscowościach, a nawet w  Dukli i Krośnie. Do najbardziej aktywnych działaczy „Teatru i chóru włościańskiego” należeli: Józef Białogłowicz, Ignacy Fruga, Paweł Nawrocki, Tomasz Nawrocki, Władysław Wierdak, Jan Zborowski, a także Panie: Genowefa Jaracz, Zofia Jastrzębska, Helena Gniady, Zofia Pazdra i Katarzyna Wójcik. Amatorski ruch teatralny cieszył się dużym powodzeniem. Dla wielu mieszkańców wsi było to pierwsze zetknięcie z tą formą kultury.       

    Pierwszym typowo amatorskim zespołem muzycznym była kapela ludowa i zespół muzyczny w jednym, grająca w latach  przedwojennych  i  powojennych, w której skład wchodzili: Nz. od prawej: Józef "bębnista", Eugeniusz Gniady /były sołtys/, Soliński, Michał Nawrocki, Czaja Bolesław, Władysław Zborowski /wieloletni organista z Kościoła Narodowego/. W latach powojennych dołączył do nich Klecha Edward z akordeonem.

Warto zwrócić uwagę, że grali oni ze słuchu, w ogóle nie znając nut. Grali po weselach, zabawach wiejskich, dożynkach.

Zespół muzyczny Wojciecha Świątka to ludowa kapela rodzinna. W skład jej wchodzili:

Świątek Wojciech, który śpiewał i grał na wszystkich wówczas dostępnych instrumentach, m. in. akordeonie, trąbce. 

Świątek Tadeusz – brat  Wojciecha; grał na puzonie i saksofonie.

Świątek Edward – syn Wojciecha; pierwsze kroki stawiał przy ojcu; teraz uczy muzyki w Szkole Muzycznej w Krośnie.

Zaforemski Józef – jedyna osoba w zespole spoza rodziny Świątków, jednak bardzo z nimi zaprzyjaźniona; grał na  bębnie i saksofonie.

Muzycy zespołu Wojciecha Świątka grali już z nut. Lekcje pobierali u nauczyciela muzyki, pracującego w szkole w Łękach Dukielskich, p. Stanisława Nowaka.

Grali na zabawach, weselach, dożynkach i festynach wiejskich oraz gminnych, majówkach.

Grupa teatralna teatru amatorskiego. Grupa powstała w roku 1948 i przez 5 lat wystawiała różne sztuki teatralne w Łękach Dukielskich, w Dukli i Krośnie. Najpiękniejszą i bardzo zbliżoną do prawdziwego artyzmu sztuką było kilkukrotne wystawienie "Krakowiaków i górali". W fotogalerii wiejskiej można zobaczyć zdjęcia z tego spektaklu, scenografię i poznać nazwiska niektórych wykonawców.

Zespół wokalno – taneczny i teatr „Łęczanie”. Działał w latach 1964 – 1975. Jego założycielami były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich. W skład zespołu wchodziło 12 osób: p. Sypień Józefa, która uczyła śpiewu i tańca  oraz  Węgrzyn Halina, Witek Helena, Koszela Helena, Śliwińska Krystyna, Gac Władysława, Dziadosz Halina, Białas Alfreda, Krężałek Alina i in.   

Repertuar „Łęczanek” był różny: od przyśpiewek ludowych, skeczy, przez pieśni  patriotyczne, po piosenki współczesne. Panie swoimi występami uświetniały różne uroczystości wiejskie i gminne. Brały udział w dożynkach wieczorkach tanecznych, ostatkach. Wystawiały po wioskach przedstawienia teatralne, jasełka. Przez cały okres swojej działalności były animatorami kultury w Łękach Dukielskich.

W tym miejscu warto też wspomnieć o amatorskich zespołach działających w szkole.

W latach 1960 – 1963 w szkole istniał zespół śpiewaczy i tancerzy, prowadzony przez nauczycielki - p. Zytę Wierdak i Stanisławę Kołacz. Zespół  składający się z młodzieży szkolnej śpiewał i tańczył na imprezach szkolnych i wiejskich, organizowanych z okazji  różnorodnych  świąt:  Święta  Pracy, Świąt Wielkiej  Nocy i Bożego Narodzenia, Dnia Nauczyciela. Jak informuje Kronika Szkolna, „całe grono nauczycielskie dołożyło wielkich starań, by występy artystyczne miały charakter kulturalny i wychowawczy”.    

W roku szkolnym 1964 / 1965 założono w szkole dwa kółka zainteresowań,  tj. kółko dramatyczno – taneczne, prowadzone przez p. Zytę Wierdak i  kółko muzyczne, prowadzone przez p. Zofię Podkul. 

Na początku roku szkolnego przystąpiono do organizowania chóru szkolnego.  Jego opiekunem została p. Podkul. Do zespołu przystąpiło 35 uczniów. Instrumenty zakupiły dzieci we własnym zakresie. Były to mandoliny, harmonie i gitary. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. Chór śpiewał na trzy głosy, przy akompaniamencie muzycznym.

W latach 70 – tych p. Podkul założyła młodzieżowy zespół muzyczny, w którego skład wchodzili:

Jaracz Tadeusz – akordeon

Kędra Janusz – perkusja

Białogłowicz Grzegorz – gitara

Czaja Barbara – śpiew

Chór oraz zespół istniał do 1982 roku, aż do śmierci p. Podkul.

W latach 90 – tych nastąpiło ponowne ożywienie kulturalne w szkole. Został założony chór szkolny, prowadzony przez nauczyciela muzyki p. Andrzeja Aszlara oraz Kółko Żywego Słowa, którego opiekunką została p. Barbara Wierdak. Kółko to wystawia akademie szkolne i wiejskie na różne okazje.  W szkole istnieje także  Kółko Teatralne „Kogel Mogel”. Opiekę nad grupą młodych aktorów sprawuje p. Wierdak. Młodzież bierze udział w różnych konkursach, przedstawiając swoje widowiska i zajmując przy tym wysokie miejsca. Największym sukcesem koła jest występ ze spektaklem pt. „Pan Tadeusz” w Wojewódzkim Domu Kultury w Krośnie i w Ośrodku Kulturalnym w Miejscu Piastowym, gdzie młodzież zdobyła I miejsce.

Ponadto istnieje szkolny zespół tańca baletowego "Baletki".

 Schola kościelna „Cordis” (czyli „serce”) została założona przy parafii NSPJ w listopadzie 1993 roku przez p. Henryka Kyca, który prowadził ją niezawodnie przez 9 lat.

     Pierwszy skład scholi liczył 15 osób. Były to: Anna Krężałek, Karolina Krężałek, Monika Boczar , Iwona Fara, Barbara Marecka, Monika Zajdel, Małgorzata Samborowska, Anna Koszela, Beata Solińska, Izabela Majer, Aleksandra Kołacz, Wioletta Welcer, Ewelina Wierdak, Joanna Ryczak i Urszula Ukleja.

     Z biegiem lat ten skład ulegał zmianie, odchodziły i dochodziły kolejne osoby. Przez te lata w scholi ćwiczyło i występowało ponad 50 dziewcząt.

      Próby odbywały się z podziałem na głosy w każdą niedzielę, a w początkowym okresie także w tygodniu w godzinach popołudniowych. Schola zadebiutowała występem na trzy głosy na Pasterce w 1993 roku.

     Schola uczestniczyła we wszystkich uroczystościach, świętach i nabożeństwach w parafii, a także wielokrotnie występowała poza parafią, na całym Podkarpaciu. M.in. w 1995 r. w nabożeństwie fatimskim w Miejscu Piastowym, w 1996 w nabożeństwie w kościele farnym w Krośnie z okazji nawiedzenia naszego archiprezbiteriatu przez figurę MB Fatimskiej,   w 1997 w Mszy św. kanonizacyjnej św. Jana z Dukli pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie,  w 1998 w koncercie z okazji Dnia Dziecka w Miejscu Piastowym (Michaliada, na zdjęciu obok), w 1999 z okazji wizytacji ks. biskupa w parafii Kobylany połączone z udzieleniem sakramentu bierzmowania,  w 1999 w koncercie na rynku dukielskim z okazji Dni Dukli. W tym występie scholi akompaniował dyrygent orkiestr w Krośnie i Jaśle, nauczyciel ze Szkoły Muzycznej w Jaśle mgr. Marek Drwal.

     Dziewczęta ze scholi były także inspiratorkami i amimatorkami życia religijnego i pielęgnowania tradycji w naszej wsi i parafii. Do ważniejszych, zrealizowanych inicjatyw w pewnością należą:
- Tydzień Miłosierdzia (w latach 1996 – 2000) – zbiórka pieniędzy, zabawek, ubrań itp. I przekazywanie rodzinom ubogim w parafii, a w roku 1999 dary przekazano do parafii Tylawa
- wykonywanie stroików świątecznych i roznoszenie ich po domach z życzeniami świątecznymi; zebrane ofiary przekazano na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (1998)
-  udział w pieszych pielgrzymkach do Miejsca Piastowego na nabożeństwa fatimskie w latach 1994 – 1996
-   udział w pieszej pielgrzymce Krosno – pustelnia św. Jana z Dukli IX 1996
-   muzyczne przedstawianie jasełek w domach parafii w roku 1999
-   zorganizowanie tygodniowej półkolonii dla dzieci z ubogich rodzin VII 1999
-   organizowanie ferii z zabawami, grami dla biednych dzieci z parafii w latach 1998 - 2000
-   prowadzenie Dróg Krzyżowych, pierwszych piątków miesiąca, nabożeństw różańcowych, czuwań modlitewnych, adoracji, nabożeństw Wielkiego Piątku, koncertów przed Pasterką w latach 1994 - 2001 ( na zdjęciu powyżej jedna z nich)
-   zorganizowanie opłatka w szkole w roku 1995 (zdjęcie obok)
-   wyjazdy na rekolekcje Apostolstwa Modlitwy, Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz Oazy  Nowego Życia w latach 1995 - 2001
-   coroczne organizowanie ognisk połączonych z pieczeniem kiełbasek, katechezami, zabawami  
 

 

 
Portal historyczny wsi Łęki Dukielskie                       grudzień 2008

          webmaster: kychen