HISTORIA ŁĘK DUKIELSKICH - ORGANIZACJE
          Nawigacja
 

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 » Index
0
 » Strona główna
0
 » Rys historyczny
0
 » Ludzie
0
 » Organizacje
0
 » Szkoły
0
 » Zespoły
0
 » Kościoły
0
 » Gwara
0
 » Kapliczki
0
 » Muzeum
0
 » Koło Gospodyń
0
 » OSP
0

 » Klub Rolnika

0

 » LKS Zorza

0

 » Służba Zdrowia

0

 » Różne

0
 » Forum historii

Fotogalerie

Wiejskie

Parafia pol-kat

Parafia rzym-kat

Szkoły

Koło Gospodyń

Muzeum wsi

LKS Zorza

Klub Rolnika

Z życia - różne

 

 
     Organizacje działające w naszej miejscowości  

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)

OSP Łęki Dukielskie posiada swoją stronę internetową, gdzie można zapoznać się z jej działalnością i zobaczyć galerie fotografii. Kliknij tutaj

 
Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"
 
UKS OLIMP posiada swoją stronę internetową, gdzie można zapoznać się z jego działalnością i zobaczyć galerie fotografii. Kliknij tutaj
 

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "JEDNOŚĆ"
 
Stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową, gdzie można zapoznać się z jego działalnością i zobaczyć galerie fotografii. Kliknij tutaj
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich kliknij tutaj
 
 
Ludowy Klub Sportowy Zorza kliknij tutaj

Szkolny Klub 4H „Panda"

 

Klub 4 H jest programem kształcenia dzieci i młodzieży realizowanym pod patronatem pracowników Doradztwa Rolniczego. Został on zapoczątkowany w latach 1902 -1903 w Stanach Zjednoczonych i stał się największą organizacją młodzieżową. Z czasem został on przeniesiony do ponad 100 innych krajów.Od 1991 r. wprowadzany był w Polsce przy udziale doradców Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego.
Emblematem Klubu 4 H jest czterolistna koniczynka z białą literą H na każdym listku. Kolejne H oznaczają słowa i sprawy niezwykle ważne w życiu nas wszystkich, rzeczy, dzięki którym wzrastamy i przygotowujemy się na zmiany:
Head (głowa) - wzbogacanie myślenia i rozumienia związków między rzeczami, ideami i Osbami.
Hart (serce) -  wzmacnianie odczuwania i współodczuwania; postawy, wartości i przekonania
Hands ( ręce ) - usprawnianie działania; umiejętności praktyczne, twórcze sposoby robienia rzeczy
Health (zdrowie) - zachowanie równowagi pomię-dzy obowiązkami względem siebie. Rodziny, szkoły i społeczności; życie bez nałogów.
Program ten pozwala rozwijać poczucie tożsamości i samodzielności, sprzyja też kształceniu ogólnych umiejętności praktycznych. Jako uczestnik programu 4 H można brać udział w wielu ciekawych imprezach i akcjach. Program zapewnia też okazję do publicznych wystąpień i prezentacji swojej pracy, co sprzyja rozwijaniu pewności siebie i wiary we własne siły.
W naszej szkole spotkanie organizacyjne Klubu 4 H odbyło się 7 XII 1993 r. W zebraniu tym uczestniczył przedstawiciel amerykańskiego doradztwa rolniczego: Sendi Smitt, który przedstawił działalność Klubów 4 H w USA. Młodzież obecna na tym spotkaniu wyraziła chęć założenia takiego Klubu w naszej szkole, toteż na tym samym zebraniu wybrano w tajnych wyborach Zarząd Klubu. Pierwszym prezydentem Klubu została Anna Łajdanowicz. Liderami Klubu byli: Zofia Skrzęta z ramienia ODR oraz Beata Węgrzyn, opiekun z ramienia szkoły. Liczba członków Klubu wynosiła 19 dziewcząt /nz. obok pierwsze członkinie/. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Realizowano program "Uczymy się gotować." Na spotkaniach młodzież uczyła się przyrządzać różne potrawy a także poznawała zasady prawidłowego odżywiania. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach, między innymi do Sandomierza, Kopalni soli w Bochni, Krynicy, Rzeszowa, Tamowa, Niedzicy i Czorsztyna i wielu innych. Członkowie Klubu włączali się również w organizację imprez szkolnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki oraz Szkolnej Wigilii. Najciekawsze wydarzenia są opisane w prowadzonej kronice Klubu 4 H.
Od IX 2002r. Liderem naszego Klubu z ramienia ODR została pani Zofia Leja Obecnie Klub liczy 22 członków i jest jedynym takim Klubem w powiecie Krosno. Realizujemy program: "Uczymy się zdrowego stylu życia".

Klub Rolnika kliknij tutaj

Organizacje działające w poprzednim ustroju

Od lat 50. ubiegłego wieku do roku 1990 istniały i działały także w Łękach Dukielskich następujące organizacje:

Podstawowa Organizacja Partyjna /POP/ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Liczyła ona do 30 członków. W latach 80.  na zebraniach bywało od 18 do 22 członków.

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe /później przemianowane na PSL/. Najliczniejsza organizacja, która liczyła  w latach 70. 45 osób

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /ZSMP/. W latach 60. było ok. 20 członków. W późniejszych latach również.

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" /ZMW/. Na zebraniach w latach 80. było po ok. 20 osób /najwięcej 22/.

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej /ORMO/. Udokumentowana jest obecność na zebraniu 7 osób. Z relacji ustnych wynika, że czynnych było ok. 20 osób

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Członkowie należeli do GS w Dukli. Liczba członków w latach 80. wynosiła 60.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  "Solidarność". W roku 1980, na fali protestów i wizji innego życia w Łękach Dukielskich także powstało Koło Niezależnego Związku. Inicjatorem i założycielem powstania "pierwszej" Solidarności był p. Antoni Głowa z Kobylan. Koło liczyło ok. 20 członków, a pierwszym przewodniczącym był p. Buczyński

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Rolników Indywidualnych "Solidarność". Inicjatorem powstania Związku w Łękach Dukielskich był p. Zygmunt Nowak z Wietrzna, późniejszy burmistrz gminy. 25 maja 1989r. deklarację zbiorczą przystąpienia do Związku złożyło  174 osoby.  Deklaracje indywidualne odebrało 99 osób. Zarząd: Białogłowicz Leopold – przewodniczący, Krężałek Andrzej – zastępca, Łajdanowicz Krystyna-sekretarz, Pietruś Stanisław – skarbnik, Kamiński Jan - członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: Kołacz Maria, Węgrzyn Władysław, Widziszewska Barbara. Zarząd pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje /2-letnie/, gdyż w 1991r. postanowiono na zebraniu pozostawić stary skład Zarządu.  Koło było najliczniejsze w Gminie Dukla, stąd przewodniczącą Rady Gminy NSZZ RI została p. Krystyna Łajdanowicz.

 
Portal historyczny wsi Łęki Dukielskie                       grudzień 2008

          webmaster: kychen