HISTORIA ŁĘK DUKIELSKICH - KLUB ROLNIKA
          Nawigacja
 

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 » Index
0
 » Strona główna
0
 » Rys historyczny
0
 » Ludzie
0
 » Organizacje
0
 » Szkoły
0
 » Zespoły
0
 » Kościoły
0
 » Gwara
0
 » Kapliczki
0
 » Muzeum
0
 » Koło Gospodyń
0
 » OSP
0

 » Klub Rolnika

0

 » LKS Zorza

0

 » Służba Zdrowia

0

 » Różne

0
 » Forum historii

Fotogalerie

Wiejskie

Parafia pol-kat

Parafia rzym-kat

Szkoły

Koło Gospodyń

Muzeum wsi

LKS Zorza

Klub Rolnika

Z życia - różne

 

 
     KLUB ROLNIKA
     Nie sposób wyobrazić sobie Łęk Dukielskich bez "Klubu" - dużego pomieszczenia na piętrze remizy strażackiej. Wychowały się w nim całe pokolenia Łęczan, choć na przestrzeni 40 lat istnienia jego przeznaczenie i funkcjonalność przechodziła różne etapy. 10 lat po oficjalnym otwarciu remizy strażackiej, 2 IV 1977r.  został utworzony w tym pomieszczeniu Klub Rolnika. W Kronice Klubu z tego roku możemy przeczytać następującą informację:
„Inicjatorem założenia Klubu Rolnika w Łękach Dukielskich jest przewodniczący Zarządu Miejskiego i Gminy ZSMP Jan Krężałek. Mimo trudności, na jakie napotykał, wytrwale dążył do celu i dzięki niemu nasza młodzież cieszy się wspaniałym Klubem, gdzie może spędzić kulturalnie wolny czas.
Należy nadmienić, że miejscowa młodzież zorganizowana w Kole ZSMP oraz LZS przepracowała wiele godzin społecznie na rzecz tutejszego Klubu”.

Klub funkcjonował przez cały czas działalności pod szyldem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Dukli. Nie mające innych form rozrywek /nie były jeszcze powszechne telewizory/ rzesze młodzieży "ciągnęły" wieczorami do "Klubu". Trudno było niejednokrotnie o miejsce siedzące. W atmosferze wspólnoty rodziły się przeróżne pomysły, z których duża część doczekała się realizacji. To tam rodziły się myśli o powoływaniu różnych zespołów, grup nieformalnych, które brały udział w przeróżnych zawodach, turniejach pomiędzy wsiami, pomocy innym organizacjom, organizacji Dni Dziecka, Dni Kobiet, Dożynkach i innych okazjonalnych uroczystościach wiejskich i państwowych. To tam zawiązywano bliższe znajomości - nieraz na całe życie. W Klubie odbywała się niezliczona ilość spotkań, zebrań, kursów, szkoleń i popularnych a tamtym czasie "Zgaduj-zgaduli". Organizowano "potańcówki", dyskoteki, prywatki i zabawy składkowe. To było centrum kulturalne i serce wsi. Duszą i sercem były oddane temu miejscu, młodzieży i mieszkańcom panie tam pracujące; najpierw p. Władysława Solińska /od początku do 1982r./, a później p. Maria Kołacz /nz. obok/. Wykazywały się wielkim wyczuciem, przywiązaniem do młodych i talentami organizacyjnymi.

                    Z zachowanych szczegółowych opisów tego miejsca i działalności pod jego szyldem możemy wyczytać, że od samego początku działalności Klubu życie w nim tętniło. Już w roku 1977 odbyło się w Klubie ponad 20 spotkań, szkoleń, wizyt okazjonalnych /szczególnie były to kolonie i półkolonie z całej Polski, które "stacjonowały" w Kobylanach i Łękach Dukielskich. Już w tym właśnie w tym roku zorganizowała się młodzież klubowa na Dożynki wiejskie organizowane przez KGW, gdzie tańczyła i śpiewała, a były to osoby: Alina Baran, Lucyna Kasprzyk, Bogusława Kozielec, Ewa Białogłowicz,  Mariola Leśniak, Grażyna Maciejczyk, Danuta Solińska, Anna Kędra, Grażyna Solińska, Lucyna Białogłowicz, Krystyna Bocheńska, Janina Świątek, Barbara Cypara. A dwa tygodnie wcześniej, gdy tylko dzięki kierowniczce doposażono Klub w telewizor i radio stereofoniczne od razu zorganizowano pierwszą dyskotekę. Organizowano także spotkania z ciekawymi ludźmi / np. o podróży do krajów azjatyckich /, wieczornice /np. poświęconą Rewolucji Październikowej/, Kurs Kwalifikowanego Rolnika, Kino Objazdowe, prelekcje o zdrowiu itp. To wszystko tylko w pierwszych 8 miesiącach działalności.

W latach 1978-82 Klub i ludzie z nim związani „nabierali rozpędu” kipiąc wprost pomysłami. Najważniejsze, że większość z nich udało się zrealizować.

Prowadzone były wykłady o zdrowiu, przeciwdziałaniu chorobom i zakażeniom, opiece nad noworodkami itp. które prowadzili lek. Płoszczyca i pielęgniarka Wanda Leśniak. W sali Klubu odbywały się mecze tenisa LZS-u Łęki Dukielskie, który w sezonie 1976/77 w „A” klasie na 16 meczy wygrał  15 i awansował do klasy wojewódzkiej. W drużynie grali : Maciejczyk Jan, Brzana Anatol /z Kobylan/ Szopa Tadeusz /z Wietrzna/ Zofia Urban, Stanisław Kołacz, Ireneusz Głód, Henryk Śliwiński. Wygrywali też turnieje gminne, gdyż Łęki nie miały sobie równych w gminie.

14.03.78 odbył się egzamin na tytuł ”Rolnik Wykwalifikowany”. Przystąpiło  20 osób i  wszyscy zdali . To nie był przypadek, bo uczestniczyli w kilkunastu  szkoleniach, odczytach, pogadankach z zakresu rolnictwa i wsi, które w tym czasie były w Klubie organizowane. Np. „Zwalczanie chwastów, szkodników i chorób w roślinach uprawnych”, ”Uprawa krzewów jagodowych” ,  „Rola gospodarstw specjalistycznych w rozwoju produkcji zwierzęcej” „Ochrona roślin”,  „Obrót nieruchomościami rolnymi”. Jako osobliwą ciekawostkę można podać, że 28.02.78 odbyło się zebranie ogólnowiejskie nt. „Realizacja zadań określonych programem wyżywienia ludności dla wsi Łęki Dukielskie”.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej było bardzo aktywne w naszym Klubie i wsi. Z prelekcjami do młodych często podążał p. Augustyn Baran a tematami były m.in. „Spotkanie pokoleń” , "Bądź obrońcą Ojczyzny”, „Gdy dwoje mówi tak”, „Żyć nowocześnie”.

Organizowano zabawy i turnieje na śniegu oraz kuligi /m.in. przez Skansen, Bóbrkę, Chorkówkę, Kobylany z przystankiem w lesie na ognisko z pieczeniem kiełbasy/ i podejmowano „kuligowców” z innych wsi.

Uczestniczyli w wielu konkursach na różnych szczeblach i o różnej tematyce. 23.02.81 Uczestniczyli w konkursie pt. „ Tworzymy powszechny front p-poż”  gdzie zdobyli  V miejsce w Polsce.  W nagrodę otrzymali proporzec i 3 tys zł., a 18.03.80. Grażyna Maciejczyk wzięła udział w eliminacjach rejonowych XIX Ogólnopolskiego  Konkursu Piosenki  Radzieckiej i zakwalifikowała się na wojewódzkie w Brzozowie.

Przez pewien czas, co wtorek zbierały się chętne uczestniczki do nauki robienia na drutach i szydełku.

Organizowano zespoły pod konkretne uroczystości wiejskie np. Dożynki,  Dni Kobiet, Dni Dziecka, w których występowali m.in. Grażyna Pasterkiewicz,  Piotr Szczepanik,  Henryk Kyc, Piotr Kawka i inni.

Tradycją było organizowanie wieczornic z okazji uroczystości państwowych, bądź rocznic „rozgromienia faszyzmu” – jak to się wtedy nazywało.

W dniach 15 lipiec-15 sierpień 1979 zorganizowano wraz z KGW  „dzieciniec” . Skorzystało 40 dzieci .

Oczywiście organizowano masę dyskotek, potańcówek i innych zabaw szczególnie, gdy w marcu 1978 Klub otrzymał magnetofon stereo dzięki przewodniczącemu  ZMiG ZSMP Janowi Krężałkowi.

Odbywały się ważne spotkania wiejskie, partyjne / m.in. w 1980r. na spotkanie przybył delegat na VIII zjazd PZPR – Fedysiów, a 22.03.80 odbyły się wybory do FJN (Front Jedności Narodu) oraz  podjęto „czuwanie nad ładem i porządkiem” ORMO, a 25.03.81 odbyło się wspólne zebranie wiejskich organizacji  POP i ZSL nt. debaty przed IX Nadzwyczajnym Zjazdem PZPR /.

Rada Klubu 1979: Barbara Cypara – przewodnicząca,  Piotr Szczepanik - wiceprzewodniczący. Członkowie:  Wanda Leśniak, Halina Widziszewska, Bogusława Kozielec, Elżbieta Krężałek, Jan Gniady, Jan Jaracz Rada Klubu 1981 Wierdak Jerzy - przewodniczący, Leśniak Mariola wiceprzewodnicząca. Członkowie:  Pasterkiewicz Janusz, Leśniak Krzysztof, Czajkowski Edward, Leśniak Wanda.  

Społeczna Rada Klubu wybrana na  koniec 1982 roku: Piotr Jastrzębski - przewodniczący, Bolesław Kołacz wiceprzewodniczący, Jan Wiącek, Piotr Węgrzyn - członkowie. Opiekunowie Sali: Maria Kołacz,  Jan Czajkowski  /jedyny taki „twór” w historii Klubu/

W latach 1983-85 odbyły się 4 turnieje wsi, w których nasza młodzież pod egidą Klubu Rolnika zdobyła I miejsce /Dukla nz. obok/, dwukrotnie drugie /Dukla/ i raz trzecie miejsce /Nowy Żmigród/.

Organizowano mecze tenisa pomiędzy różnymi wsiami, turnieje tenisowe i szachowe. W 1986r. dwóch naszych chłopców zdobyło I i II miejsce w gminnym turnieju szachowym w Dukli: I miejsce Ryszard Soliński,  II Jan Malczewski.

Wystawiano sztuki dla dzieci z okazji Dni Dziecka, czy zabawy choinkowej. Np. 21.01.1984 wystawiono sztukę "Kopciuszek" w której wystąpili: Irena Widziszewska, Anna Zborowska, Piotr Węgrzyn, Andrzej Kędra, Piotr Jastrzębski, Marek Widziszewski, Małgorzata Kasprzyk, Renata Sypień, Iwona Wierdak, Janusz Leśniak, Krzysztof Leśniak.

Młodzież bardzo chętnie brała udział w różnych szkoleniach i kursach o tematyce rolniczej, co przynosiło wymierne efekty podczas konkursów. I tak, w roku 1984 odbyły się w Klubie wewnętrzne eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej prowadzone przez kierownika Służby Rolnej p. Szczurka. Na Olimpiadę gminną pojechało 4 osoby i zajęły 4 pierwsze miejsca. Było to: Krystyna Guzik I miejsce, Lucyna Kołacz II miejsce, Władysław Chomycz III miejsce i Halina Pasterkiewicz IV miejsce.

Młodzież "klubowa" uczestniczyła bardzo chętnie i licznie w pracach na rzecz wsi /np przy budowie basenu p-poż nz. obok, remontach Domu Ludowego/ i oprawie artystycznej dożynek wiejskich, wieczornic i akademii rocznicowych. Przez cały prawie okres działalności Klubu Rolnika była powoływana Rada Klubu, która koordynowała różne działania i zajmowała się sprawami organizacyjnymi.

Pierwsza Rada Klubu w 1977:

Grażyna Pasterkiewicz – przewodnicząca,
Jerzy Wierdak – wiceprzewodniczący,
Zofia Zaforemska, Eugeniusz Gniady, Zbigniew Wierdak, Jerzy Węgrzyn, Piotr Szczepanik, Jan Krężałek – członkowie

Przewodniczącymi w latach 80. i 90. byli: Bożena Okońska  do 1983, Maria Kołacz  1984-86, Irena Widziszewska 1986, Małgorzata Kasprzyk 1986-88, Leszek Jastrzębski 1988-sierpień 1990. Zastępcami, sekretarzami i członkami Rady byli w tym czasie m.in.: Gniady Eugeniusz, Jastrzębski Piotr, Winiarski Piotr, Sypień Józefa, Zborowska Anna, Pasterkiewicz Halina, Szmyd Stanisław, Kasprzyk Roman, Leśniak Wanda, Kołacz Bolesław, Wierdak Marta, Woźniak Zbigniew, Trynkiewicz Zofia, Krężałek Lucyna, Zborowski Henryk, Białogłowicz Jerzy, Śliwińska Anna, Kołacz Barbara, Molek Krzysztof, Szczepanik Marta.

W sierpniu 1990r. GS Dukla zlikwidował Klub Rolnika. Jakaś dziwna magia tego miejsca nie pozwoliła jednak na dłuższe chwile "głuszy". W 1992r. przeniesiono tutaj z Domu Ludowego bibliotekę, urządzono czytelnię, a Zakład Ubezpieczeń WESTA zakupił kolorowy telewizor. Klub ożył. Gmina przydzieliła 1/2 etatu i została zatrudniona p. Barbara Kołacz. Nowe czasy, powszechność telewizorów i chęć poznawania nowego na fali zmiany ustroju, zrobiły jednak swoje. Klub i czytelnia nie cieszyły się już taką frekwencją i zainteresowaniem, jak dawniej. W 1995r. etat i bibliotekę przeniesiono do szkoły. W lokalu Klubu rozpoczął działalność Leszek Jastrzębski robiąc tam klubo-kawiarnię. Była ona bardzo krótko. Klub pozostał pusty i w krótkim czasie stał się składnicą zbędnych przedmiotów.

Taki stan rzeczy napawał wielkim smutkiem ówczesnego sołtysa p. Romana Kasprzyka. Szukał ludzi i możliwości, aby Klub ponownie ożył. Udało mu się to w roku 1997. Klub wziął w dzierżawę od gminy Henryk Kyc. Wykonał w nim gruntowny remont i otworzył lokal pn. Kawiarenka ARKA. Były w nim automaty do gier zręcznościowych, telewizja satelitarna, wideo, dania zimne i gorące, lody. Odtąd Klub tętnił życiem. Szczególnie w niedzielne popołudnia i wieczory trudno było o miejsce siedzące. Odbywały się tam niezliczone spotkania, półkolonie / na zdjęciach obok/, opłatki, jajka wielkanocne, spotkania ze znanymi ludźmi, posłami i senatorami, zebrania organizacji wiejskich i wszelkie uroczystości organizowane przez gminę. Klub pod tą nazwą funkcjonował do roku 2001. Później przejęli go pp. Balowie kontynuując powyższą działalność do roku 2002. I znów była przerwa w działalności do czasu, aż powstało Stowarzyszenie "Jedność" i zespół "Łęczanie" w 2004r. Gmina bardzo chętnie na taką działalność użyczyła Klubu, który teraz tętni życiem. Przynajmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia odbywają się próby zespołu, organizowane są imprezy okolicznościowe Stowarzyszenia, KGW, OSP i młodzieży, która często korzysta z Klubu organizując prywatki.

Zmieniło się wiele przez te 40 lat w naszym "Klubie". Jednak wspomnienia tego miejsca zawsze mają swoją wymowę...

Może warto podzielić się swoimi przeżyciami, a może i fotografiami, z tego miejsca?

 
 
Portal historyczny wsi Łęki Dukielskie                       grudzień 2008

          webmaster: kychen