www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2019

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Gości od stycznia 2007

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2019

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie 

101 rocznica odzyskania niepodległości

     11 listopada 2019r. obchodzona była uroczyście 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

     W Łękach Dukielskich ten dzień po raz kolejny obchodzony był w bardzo podniosłym nastroju. O godz. 11:00 w parafialnej świątyni rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyny i naszej społeczności łeckiej, tak bardzo doświadczonej w latach walk o wolność i niepodległość. Przybyły na nią delegacje z pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej i szkoły. Nasza szkoła niemal w komplecie, wraz ze swoimi nauczycielami przybyła w zwartym szyku ze zbiórki przed szkołą szczelnie wypełniając - i tak już w części wypełnioną przez mieszkańców i gości - naszą świątynię.

      Oprawę liturgiczną Mszy św. sprawowali organizatorzy uroczystości - szkoła, Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne oraz strażacy. W okolicznościowej homilii ks. prob Marek Danak nacisk położył na znaczenie słów: Bóg - Honor - Ojczyna, które przez wieki pozwalały przetrwać narodowi polskiemu najtrudniejsze nawet chwile oraz zawierzenie Królowej Polski - Maryi, która od zarania polskości opiekuje się naszą Ojczyzną. W tych słowach i w Maryi mamy szukać ratunku na kolejne trudne czasy, które nadchodzą i atakują podstawy człowieczeństwa. Trwanie przy Bogu i Maryi jest gwarantem ocalenia tego człowieczeństwa i polskości oraz pomyślności naszej Ojczyzny.

      Po błogosławieństwie i odśpiewaniu hymnu "Boże, coś Polskę" udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie po krótkim wprowadzeniu Dawida Krężałka - przewodniczącego Towarzystwa oraz modlitwie za pokolenia walczące o wolność i niepodległość poprowadzonej przez Ks. Proboszcza, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Złożyli je: społeczność szkolna, przewodniczący rady powiatu Andrzej Krężałek wraz z radną Józefą Winnicką-Sawczuk, Stowarzyszenie "Jedność", Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne, Ochotnicza Straż Pożarna, radni gminy Dukla Magdalena Krukar, Piotr Wegrzyn i sołtys Małgorzata Tomkiewicz, Koło Gospodyń Wiejskich i parafia pw. NSPJ.

       Po tej części uroczystości udaliśmy się do sali widowiskowej, na uroczystą akademię. Jak pod Pomnikiem, tak i w czasie przemarszu ozdobą była dumna polska flaga, niesiona przez nasze harcerki. A w sali akademię rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego o godzinie 12. tej w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę i Biuro Programu „Niepodległa” na 100. lecie odzyskania niepodległości. Polega ona na jednoczesnym odśpiewaniu 4 zwrotek hymnu narodowego przez wszystkich chętnych na całym świecie uczestników uroczystości patriotycznych o godz. 12 tej w dniu 11 listopada.

       Po hymnie i wyprowadzeniu sztandarów bardzo licznie zebranych gości, mieszkańców, grono pedagogiczne i uczniów powitała dyrektor szkoły p. Beata Węgrzyn, po czym z referatem przedstawiającym historię dojścia do niepodległości i jej obrony wystąpił przewodniczący Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Dawid Krężałek. Następnie z programem patriotycznym przedstawiającym polskie, zawiłe drogi do wolności od XVIII wieku, a w tym czasie jej wielokrotną utratę -  wystąpiły dzieci i młodzież, przygotowane przez panie: Urszulę Pachanę – Szpiech i . Magdalenę Aszlar. O oprawę muzyczną akademii zadbał pan Andrzej Aszlar. Monologi upiększone były piękną polską pieśnią patriotyczną, w której śpiew włączali się mieszkańcy i cała społeczność szkolna.

       Po występach młodych artystów, nasze łęckie drogi do wolności i udział w nich setek Łęczan przedstawił członek Stowarzyszenia Patriotyczno - Historycznego Mariusz Jaracz. Podziękowania i słowa uznania za zorganizowanie tak pięknych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości złożyli Andrzej Krężałek i Józefa Winnicka-Sawczuk.

      Wspólne odśpiewanie Roty, pamiątkowe fotografie oraz słodki poczęstunek zakończyły tę doniosłą uroczystość. Bardzo cieszy fakt bardzo licznego udziału naszej społeczności łęckiej w świętowaniu odzyskania niepodległości. To akt wielkiego świadectwa, że sprawy naszej Ojczyzny - także tej małej, łęckiej - mamy coraz bardziej na sercu. Widać tę świadomość coraz większą z każdym rokiem.

      Chwała organizatorom, gościom i uczestnikom za patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

     
 (galeria: kliknij w obrazek) film>>
   

dodano 2019.11.11

653 rocznica Łęk Dukielskich - pierwszej pisemnej wzmianki

    
      25 sierpnia, w 653. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o istnieniu naszej miejscowości i w 3. rocznicę poświęcenia Pomnika Wdzięczności nasza społeczność łęcka uczciła obecnością podczas Mszy św. o godz. 10. tej. Do oprawy liturgicznej Eucharystii włączyli się członkowie nowo powstałego Łęckiego Towarzystwa Patriotyczno Historycznego, którzy po raz pierwszy przygotowali także całą uroczystość.
      Po okolicznościowym kazaniu ks. prob Marka Danaka, błogosławieństwie i zakończeniu Mszy św. udaliśmy się procesyjnie pod Pomnik Wdzięczności Pokoleniom i Uczestników Konspiracji Niepodległościowej.
     Uroczystość pod Pomnikiem rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, a po nim słowo wprowadzenia i okolicznościowe wystąpienie wygłosił przewodniczący stowarzyszenia Dawid Krężałek, który także prowadził całość uroczystości.
      W dalszej części odmówiliśmy modlitwy za pokolenia Łęczan i walczących za naszą wolność które  prowadził Ksiądz Proboszcz.
     Po tej części delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalonych zniczy. Delegacje wystawiły: szkoła/harcerze, przewodniczący rady powiatu Andrzej Krężałek, radna Magdalena Krukar, sołtys Myszkowskiego Zenon Widziszewski, delegacja Towarzystwa Patriotyczno Historycznego: Beata Bojda, Justyna Jurasz i Mateusz Więcek. Znaczącym akcentem tej części uroczystości była warta honorowa przy Pomniku złożona z naszych harcerek. Był to ich pierwszy udział w uroczystości przy Pomniku i wypada tylko wierzyć, że tak już pozostanie.
      Po złożeniu kwiatów i zniczy odśpiewaliśmy Rotę, która zakończyła tę podniosłą uroczystość. Za udział i modlitwy podziękował wszystkim Dawid Krężałek.
      Rozeszliśmy się także w podniosłym nastroju, gdyż z głośników popłynęły dźwięki przepięknego, maryjnego hymnu Sodalicji Mariańskiej - "Błękitne rozwińmy sztandary". Wszak jutro przypada Święto Matki Bożej Częstochowskiej.    
 (galeria: kliknij w obrazek)
   

dodano 2019.08.25

Wernisaż wystawy obrazów sakralnych Barbary i Zbigniewa Marchewków

     19 czerwca w gościnnych - jak zawsze - progach dukielskiego muzeum miało miejsce doniosłe wydarzenie. Mieszkający w naszej miejscowości, a konkretnie w Pałacówce, artyści Barbara i Zbigniew Marchewkowie mieli swój wielki dzień. Na trzecim piętrze pałacu dokonało się uroczyste otwarcie wystawy ich prac, a konkretnie malarstwa oraz ikony religijnej.  I choć swoje prace wystawiali już poza granicami kraju m.in. we Francji, na Słowacji oraz w całej Polsce m.in. w Gdańsku, to wystawa w bliskich sobie stronach jest niezwykle ekscytująca i wzruszająca, co mogliśmy obserwować podczas ich wystąpień.
Barbara i Zbigniew są współzałożycielami stowarzyszenia ( z jęz. włoskiego) Animare czyli ożywić, tchnąć życie. Tak też wyglądają ich prace, do których wykorzystują martwe - zdaje się - podkłady z wszelkiego rodzaju drewna. A przez niezwykłą moc zdolności i talentu, przy pomocy pędzli oraz innych przedmiotów i technik, to martwe drewno emanuje życiem, ciepłem - wprost duchem.
Wernisaż otworzył występ solistki p. Moniki Glazar, a następnie dyrektor muzeum p. Waldemar Półchłopek powitał wszystkich licznie zgromadzonych gości, a prace artystów przedstawiła p. Aleksandra Żółkoś.
W swoich emocjonalnych wystąpieniach państwo Marchewkowie serdecznie dziękowali wszystkim - za zorganizowanie wystawy, za przychylność, obecność i wszelkie dobro. Warto tutaj zaznaczyć, że sami artyści emanują zawsze takim zwykłym, prostym, ludzkim ciepłem czego doświadczają wszyscy, którzy mają szczęście z nimi się spotykać. Podobnie jak ich dzieci: Ula i Miron, którzy po rodzicach odziedziczyli talenty i pasje.
Wystawa potrwa przez całe wakacje i warto odwiedzić to magiczne dukielskie muzeum i niezwykłe prace naszych artystów.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i niezliczoną ilością spotkań, rozmów i refleksji.
 
(galeria: kliknij w obrazek)
   

dodano 2019.06.20

Święto Konstytucji 3 Maja

     W Uroczystość Królowej Polski obchodzone jest również Święto Konstytucji 3 Maja. Wyjątkowy charakter mają tego dnia uroczystości państwowe i kościelne.

        W naszej małej Ojczyźnie - Łękach Dukielskich - również ten dzień uczciliśmy bardzo podniośle i uroczyście. Zwłaszcza suma tego dnia miała oprawę liturgiczną naszych mężczyzn, a po odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę" udaliśmy się - w rytm melodii "Witaj Majowa Jutrzenko"  pod Pomnik Wdzięczności.

         Rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym głos zabrał przewodniczący rady powiatu krośnieńskiego Andrzej Krężałek, wprowadzając w kilku słowach zebranych w kontekst dzisiejszego święta.

         Modlitwa za Ojczyznę i Polaków oraz oddanie się w opiekę Maryi została poprowadzona przez ks. prob Marka Danaka. Po niej kwiaty i znicze pod Pomnikiem Wdzięczności złożyli: Andrzej Krężałek, społeczność szkolna, Eugeniusz Soliński, sołtys Małgorzata Tomkiewicz z radą sołecką, radna Magdalena Krukar z małżonkiem.

        Odśpiewanie "Roty" zakończyło nasze obchody tego święta, a "na rozchodne" w rytm pieśni  "Błękitne rozwińmy sztandary" dołączył się jeszcze deszcz. (galeria: kliknij w obrazek)

   

dodano 2019.03.03

XX Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

  Dzieci z naszej szkoły wystawiły Jasełka podczas XX Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w dukielskim Muzeum. Głównym mottem przedstawienia było hasło i tytuł zarazem: "Europa bez Boga". Bardzo treściwe w swej wymowie, krótkie, ale niosące głębokie przesłanie i troskę o los współczesnej Europy przedstawienie wprawiło wszystkich zebranych w mocną refleksję na temat rugowania Boga i chrześcijaństwa z życia współczesnych europejczyków. Było zarazem wołaniem o wyrwanie się z okowów politycznej i moralnej poprawności krępującej człowieka w niemal każdej dziedzinie życia. Chwała Pani Danucie Witowskiej i Pani Magdalenie Majchrzak za podjęcie takiego tematu Jasełek i odważne prezentowanie fundamentalnych wartości. Był to także powód do dumy dla obecnej podczas Konkursu i Jasełek Pani Dyrektor Beaty Węgrzyn. Razem z podziękowaniami otrzymała od Pana Starosty piękne wydanie "Historii Polski".
  Sam zaś występ naszych dzieci został entuzjastycznie przyjęty. Otrzymały ogromne brawa, a od władz powiatu krośnieńskiego, ze starostą Janem Pelczarem na czele, upominki i słodycze.
  Końcowym akordem spotkania był słodki poczęstunek i ciepłe napoje dla wszystkich uczestników.
   Poniżej pełny opis całego spotkania zamieszczony na stronie dukielskiej.
   7 stycznia br. odbył się w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowany od 20 lat przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli.
   Jury dokonało wyboru 33 prac spośród 87 nominowanych do nagrody,  które oceniane były w czterech kategoriach: szkoła podstawowa i III klasa gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe, dorośli – inne placówki dydaktyczne. Wernisaż wystawy poprzedził występ zespołu dzieci ze Svidnika. Dyplomy i nagrody laureatom wręczali: starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, dyrektor Zarządu Powiatu Monika Subik, a także radni powiatu krośnieńskiego: Andrzej Krężałek – przewodniczący Rady Powiatu i Józefa Winnicka-Sawczuk. W wernisażu wziął udział także Mariusz Folcik – przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli. Z gminy Dukla nagrodzeni zostali:
   Milena Buczyńska (kl. VIII) i Łukasz Buczyński (kl.VI) ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich – wyróżnienie w kat. szkoły podstawowe i III kl. gimnazjum (opiekun Katarzyna Majchrzak), Marcin Dziedzic (kl. VIII) Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich – wyróżnienie w kat. szkoły podstawowe i III kl. gimnazjum (opiekun Magdalena Majchrzak), Joanna Frankiewicz (kla.VI) ze Szkoły Podstawowej w Tylawie  - III miejsce w  kat. szkoły podstawowe i III kl. gimnazjum (opiekun Aleksander Kosior), Jadwiga Bogacz – ŚDS w Cergowej – I miejsce w kat. dorośli (opiekun Barbara Marchewka), Małgorzata Stasik - ŚDS w Cergowej – II miejsce w kat. dorośli (opiekun Kamil Krowicki).
   Wśród nagrodzonych prac znalazły się innowacyjne pomysły przedstawień sceny Bożego Narodzenia, m.in. miniaturowe ujęcie w  muszli ślimaka winniczka, scena z oryginalnych okrąglaków, czy tez szopka wykonana z metalu. Do ich wykonania zastosowano całe bogactwo materiałów, niejednokrotnie nietypowych, jak  np. artykuły spożywcze – grzanki.
    Na zakończenie Szkoła Podstawowa z Łęk Dukielskich zaprezentowała współczesne, europejskie jasełka. Inscenizacja została przygotowana przez nauczycieli Magdalenę Majchrzak nauczycielkę plastyki i Danutę Witowska – katechetkę.
   Wystawa będzie czynna do 31 stycznia 2019 roku. Serdecznie zapraszam  w imieniu Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.
    Tekst za: dukla.pl, Krystyna Boczar-Różewicz
     
   

dodano 2019.01.08

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen