www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2018

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Gości od stycznia 2007

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2018

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie 

Obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości

    11 listopada 2018 roku obchodziliśmy uroczyście setną rocznicę odzyskania niepodległości.
  Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował ksiądz proboszcz Marek Danak. Przybyli na nią - wyjątkowo licznie - nasi parafianie. Oprawę liturgiczną sprawowali p. dyr. Beata Węgrzyn, radny rady powiatu p. Andrzej Krężałek oraz uczniowie naszej szkoły, którzy także prowadzili śpiewy pod kierunkiem p. Andrzeja Aszlara .
     Po Eucharystii - przy dźwiękach marsza "My, pierwsza brygada" udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie oddaliśmy hołd walczącym za wolność naszej Ojczyzny. Rozpoczęliśmy modlitwą za Ojczyznę i pokolenia Łęczan za jej wolność walczących, którą prowadził ks. Proboszcz. Następnie głos zabrał p. Andrzej Krężałek, który przypomniał w krótkim przemówieniu historię i znaczenie wydarzeń  sprzed 100 lat oraz kontekst historyczny tego dnia, a także wspomniał o wydatnym udziale Łęczan w walkach o niepodległość. Po jego wystąpieniu delegacje poszczególnych organizacji przystąpiły do składania kwiatów i zapalonych zniczy pod pomnikiem, a złożyli je przedstawiciele organizacji: Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, sołtys Myszkowskiego z przewodniczącą tamtejszego KGW, sołtys Łęk Dukielskich, OSP Łęki Dukielskie, KGW Łęki Dukielskie, stowarzyszenie "Kółko Rolnicze", stowarzyszenie "Jedność", społeczność szkolna oraz p. Andrzej Krężałek.   
     Po złożeniu kwiatów i zniczy wysłuchaliśmy marsza "Pierwsza kadrowa", a następnie w rytm kolejnego marsza "Piechota, ta szara piechota" udaliśmy się na dalsze świętowanie do sali widowiskowej, na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a także przedszkola "Wiatraczek".
      Tę uroczystość rozpoczęło przywitanie wszystkich - bardzo licznie - zebranych Łęczan przez p. dyr Beatę Węgrzyn oraz polonez uczniów w pięknym układzie choreograficznym.
       W dalszej części mogliśmy przeżywać naszą historię od czasu zaborów, poprzez powstania, do odzyskania niepodległości. Ta część była przeplatana pieśniami patriotycznymi wykonaniu przedszkolaków i chóru szkolnego. O godzinie 12. tej - jak w całej Polsce - zaśpiewaliśmy 4 zwrotki naszego hymnu narodowego, po czym trwała dalsza część akademii.
       Zwieńczeniem radosnego świętowania było wręczenie uczniom nagród za udział i zdobyte miejsca w konkursach patriotycznych oraz podziękowania p. dyrektor dla nauczycieli i uczniów za przygotowanie akademii oraz wszystkim przybyłym na wspólne świętowanie.
       Dla wszystkich chętnych była do późnych godzin wieczornych możliwość wspólnych, rodzinnych fotografii, które wykonywał Kuba Pabis. Fotki z akademii także w galerii Czajsona>>
     
   

dodano 2018.11.11

Uroczystość patriotyczna w roku 100. lecia Odzyskania Niepodległości

     W deszczowe niedzielne południe, 26 sierpnia 2018 roku odbyły się uroczystości patriotyczne w naszej miejscowości.
     W ostatnich dniach sierpnia wspominamy wydarzenie, gdy to 652 lata temu w dokumentach Państwa Polskiego pojawił się zapis dotyczący naszej wsi. W tym roku wszystko przebiegało pod hasłem „Łęki Dukielskie- droga, wspólnota, ludzie”, gdzie szczególny nacisk położono na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
     O godzinie 11:30 odbyła się Msza święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Marek Danak. Przybyli na nią parafianie i zaproszeni goście. Duszpasterz łęcki wspomniał o tym, że ponad 650 lat temu ludzie wybrali sobie to miejsce na swoją osadę, tutaj budowali swoje gospody, drogi, a wiele wieków później szkołę i parafię, do budowania której „przyszedł śp. ks. Władysław, by pokazać ludziom Boga”.
     Po Eucharystii odbyła się część oficjalna przy Poniku Wdzięczności, którą prowadził Pan Andrzej Krężałek. Po jego przemówieniu ksiądz proboszcz odmówił modlitwę za zmarłe pokolenia Łęczan, a następnie delegacje przystąpiły do składania kwiatów i zapalonych zniczy pod pomnikiem.    
     Jako pierwszy hołd złożył pan Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, po nim delegacja władz lokalnych na czele z burmistrzem Dukli, panem Andrzejem Bytnarem w towarzystwie sołtysa Łęk Dukielskich Tomasza Węgrzyna i radnego Rady Miejskiej Andrzeja Kędry. W imieniu mieszkańców Łęk Dukielskich kwiaty i świece złożył pan kapitan Jan Jastrzębski, oficer Sekcji Operacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w towarzystwie pani dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich Krystyny Delimaty i dyrektor elekt Beaty Węgrzyn. Kwiaty i znicz złożył także Komendant Policji w Krośnie, pan Leszek Buryła, w towarzystwie małżonki Katarzyny. Jako ostatnia zapalony znicz złożyła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pani Maria Kołacz. Tę część zakończyło odśpiewanie "Roty", której pełne teksty zostały wcześniej wydrukowane i rozdane uczestnikom uroczystości.
     Po oddaniu hołdu Pokoleniom Łęczan i Obrońcom Ojczyzny, uczestnicy uroczystości udali się do sali Parafialnej Izby Muzealnej w dolnym kościele. Tam przywitano wszystkich zebranych, a zwłaszcza Łęczan, którzy przybyli na to wydarzenie spoza granic naszej wsi, a których serca biją ciągle "łęckim rytmem": Stanisław Węgrzyn z małżonką – syn kierownika szkoły Węgrzyna, Andrzej Kubaszczyk, wnuk legendarnego sołtysa Kołacza, oraz Lesław Wilk, współwłaściciel Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie. Obecnością swą zaszczycił nas były burmistrz Dukli, pan Zygmunt Nowak.      
     Na początku goście wsłuchiwali się w kilka słów wprowadzenia na temat postaci marszałka Piłsudskiego, które wypowiedział poseł Babinetz. Kolejnymi prelegentami byli: Henryk Kyc (Jak rodziła się Polska Niepodległość – rozbiory, I wojna; Rola i udział Łęczan i naszej miejscowości w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Ludzie łęccy), Lesław Wilk (II wojna i konspiracja) oraz Andrzej Krężałek (Czasy I i II Solidarności). Te trzy prelekcje były przeplatane wierszami deklamowanymi przez uczennice Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich, które zostały przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego, panią Urszulę Szpiech.
      Po prelekcjach był czas na zabranie głosu przez obecnych na sali zebranych. Z okazji tej skorzystali:  były burmistrz Nowak, oraz dyrektor Delimata, która w kilku słowach przypomniała zaangażowanie Łęczan działania społeczne, których owocami są drogi oraz liczne miejsca użyteczności publicznej w naszej wsi. Po odśpiewaniu pieśni patriotycznej „Polskie kwiaty” - której teksty również wszyscy otrzymali - uczestnicy uroczystości udali się do „klubu”, gdzie podjęto gości regionalnymi potrawami, które zapewniła firma pana Krajmasa z Dukli.
      W zgodnej opinii uczestników tej doniosłej, patrio-tycznej uroczystości, spotkania takie są bardzo potrzebne i winny być kontynuowane, a ich zakres zawężony do gruntownego zgłębienia danego tematu, czy też wydarzenia historycznego.
       Tekst i zdjęcia Mateusz Więcek

dodano 2018.08.26

Święto Flagi i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

    W dniach 2 i 3 maja odbyły się w naszej miejscowości piękne, patriotyczne uroczystości związane z naszą narodową historią: Dniem Flagi oraz Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także Uroczystości Królowej Polski, która jest nierozerwalnie związana z największą chwałą polskiego oręża i - dosłownie - cudownych zwycięstw m.in. przed szwedzkim potopem, bolszewicką nawałą wkrótce po odzyskaniu niepodległości, czy też wyzwoleniem z komunistycznego ustroju.
     Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji naszej społeczności i Ojczyzny w parafialnym kościele  w dniu 2 maja. Mszę św. sprawował ks. prob Marek Danak, który w homilii nawiązał właśnie do polskiego patriotyzmu który jest niemalże tożsamy z Maryją Królową Polski, z Jej opieką nad naszym narodem i Ojczyną. Społeczność szkolna, która była głównym organizatorem uroczystości wystawiła poczet sztandarowy, który ubogacił liturgię i podkreślił doniosłość tych uroczystości.
    Po Mszy św. delegacja społeczności szkolnej udała się pod Pomnik Wdzięczności gdzie złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz.
     Po tym akcie uczestnicy uroczystości udali się w kierunku sali widowiskowej, gdzie na placu przed szkołą został wcześniej na stałe zamontowany maszt, na który po raz pierwszy została - przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego - wciągnięta flaga państwowa która odtąd - jak zapewniała p. dyrektor - będzie tam już na stałe.
     Następnym wydarzeniem była akademia dla uczczenia Święta Flagi i Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Piękny, patriotyczny program zaprezentowały wszystkie grupy wiekowe naszej szkoły, a oprawę muzyczną sprawował chór szkolny.
      Końcowym akordem - nieznanym jeszcze w naszej społeczności - był marsz „Biało- czerwonych” ulicami naszej wioski. Było to również bardzo piękne wydarzenie, które z pewnością będzie kontynuowane w latach przyszłych, czego nam, jako mieszkańcom, pomysłodawcom i organizatorom należy serdecznie życzyć. I także wierzyć, że za rok więcej organizacji wiejskich włączy się aktywnie w to piękne dzieło.
       Obchody patriotyczne kontynuowaliśmy także 3 maja, głownie podczas Mszy św. w Uroczystość Królowej Polski. Po sumie udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie ks. prob Marek Danak modlił się za Ojczyznę, pokolenia Łęczan, a także Aktem Zawierzenia oddał nas wszystkich w opiekę Maryi.
       Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie "Boże coś Polskę".

dodano 2018.05.03

Zabawa Sylwestrowa

    
    Jak w roku poprzednim, tak i teraz, łecka zabawa sylwestrowa cieszyła się wielkim powodzeniem. Ponad 220 osób witało 2018 rok w szampańskiej atmosferze. Do tańca przygrywał sprawdzony w ubiegłym roku zespół The Flames. Organizatorem było Stowarzyszenie Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich.
    Autorem zdjęć jest Czajson. Prezentuje je w swojej galerii. Zapraszamy!    

dodano 2018.01.01
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen