www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2017

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Gości od stycznia 2007

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2017

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie 

Narodowe Święto Niepodległości

    
    11 listopada to w naszej Ojczyźnie dzień o szczególnym znaczeniu. W 1918 roku, po 123 latach rozdarcia i okupowania Polski przez zaborców pruskich, sowieckich i austriackich - odzyskaliśmy wolność i niepodległość. Na pamiątkę tego epokowego wydarzenia ten dzień ustanowiony został Świętem Państwowym. Od czasów II wojny światowej, poprzez czasy komunistycznego z kolei zniewolenia, dzień ten był dniem zniesionym w 1945 roku ustawą KRN, zakazanym, a jego obchodzenie, czy uczczenie w jakimkolwiek stopniu, rodziło represje i wiązało się z karą więzienia. Po upadku systemu komunistycznego święto to przywrócono w 1989 roku. Od tego czasu dzień ten jest świętem państwowym, a także dniem wolnym od pracy. Jest obchodzony bardzo uroczyście, z udziałem najwyższych władz państwowych, regionalnych i lokalnych. Co roku można zaobserwować w obchodach rosnący udział młodego pokolenia, a także małych, lokalnych społeczności i grup.
      I właśnie w Łękach Dukielskich - po raz pierwszy w tak pełnym wymiarze - przeżywaliśmy ten dzień w wyjątkowej atmosferze. Wierni zawołaniu "Bóg-Honor-Ojczyzna" rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji Ojczyzny sprawowaną przez ks. prob Marka Danaka, który wygłosił  okolicznościową homilię. Zarówno czytania, jak też perykopa ewangeliczna nawiązywały do królewskiej godności człowieka, o jego "przyporządkowaniu" do danego narodu i wynikających z tego powinności. I choć nas było wiele, to w tym kontekście kaznodzieja posłużył się fragmentem Ewangelii mówiącym o naszym OBOWIĄZKU dziękczynienia za wszelkie dobro, które "Pan nam uczynił", na kanwie słów Jezusa po uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, z których tylko jeden wrócił, by Panu Jezusowi podziękować. (zob. Łk 17, 11-19). Pan Jezus zapytał wtedy: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu..." I tutaj ks. Marek zapytał: "Czyż nie jest tak z nami? Czy umiemy dziękować za wolność, za niepodległość, za naszą Ojczyznę? Czyż nie jesteśmy jak ci z Ewangelii? Czyż nie jest nas tutaj, tak jak w tej przypowieści: jedno z dziesięciu dzieci, młodzieży, jeden z dziesięciu dorosłych? Gdzie jest reszta?" To było rzeczywiście dramatyczne pytanie. Raził zwłaszcza niemal całkowity brak dzieci i młodzieży. To jest wielkie zadanie w naszej miejscowości, aby pierwszy człon hasła "Bóg-Honor-Ojczyzna" znalazł w młodym pokoleniu należne miejsce. To jest fundament, na którym budowana jest reszta. To jest wielkie zadanie, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku przyszłym. To młodemu pokoleniu mamy przekazać to, co najcenniejsze.
      W dalszej części homilii kaznodzieja przywołał również słowa Jana Pawła II o patriotyzmie, o wychowaniu w duchu miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka, a także o konieczności pielęgnowania w naszej małej Ojczyźnie, w Łękach Dukielskich wszystkiego tego dobra, które jest tworzone od 650 lat. I abyśmy zawsze pamiętali o dziedzictwie naszych przodków i pochodzących z Łęk Dukielskich, obrońcach naszej Ojczyzny i walczących dla jej obrony i dla dobra wszystkich Polaków.
     Msza św. miała uroczystą oprawę od strony liturgicznej. Czytania, psalm responsoryjny, modlitwę wiernych, sygnały na Przeistoczenie, procesja z darami - to wszystko było udziałem Łęczan. Dopełnieniem uroczystej oprawy były poczty sztandarowe które wystawiła szkoła oraz OSP.
    Po błogosławieństwie i odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę" wszyscy udali się pod Pomnik Wdzięczności. W podniosłą atmosferę Święta Niepodległości wprowadzała uczestników płynąca z głośników "Kadrówka", czyli pieśń wojskowa Marsz Pierwszej Kadrowej powstała na początku I Wojny Światowej, która była początkiem upadku wielkich mocarstw i odzyskania przez Polskę niepodległości.
     Uroczystości pod Pomnikiem rozpoczęliśmy wysłuchaniem okolicznościowego przemówienia kpt. Jana Jastrzębskiego. Było w nim zawarte głębokie przesłanie płynące z faktu odzyskania niepodległości i nauka dla nas z tego faktu płynąca, a także obowiązki z tego wynikające. Przemówienia było znakomitym dopełnieniem homilii Księdza Proboszcza.
      Po przemówieniu - pod przewodnictwem kapłana - modliliśmy się za poległych obrońców ojczyny i pokolenia Łęczan, po czym ks. Marek w imieniu parafian złożył przed Pomnikiem zapalony znicz. Podobnie uczyniła delegacja Myszkowskiego. Natomiast wiązanki i zapalone znicze złożyły: w imieniu całej społeczności łęckiej: Beata Bojda, Magdalena Krukar, kpt. Jan Jastrzębski, radny Andrzej Krężałek i Wojciech Pasterkiewicz, w imieniu społeczności szkolnej: Karolina Ryczak i Jakub Musiał. Po złożeniu kwiatów i zniczy zabrzmiał głoś trąbki żołnierskiej. Sygnał Wojska Polskiego  "Śpij kolego" wykonany na dwa głosy, przy pochylonych sztandarach, był bardzo podniosły w swej wymowie.
      Na koniec wysłuchaliśmy jeszcze płynącej z głośników pieśni żołnierskiej I Brygady Legionów Polskich "My, Pierwsza Brygada", w rytm której udaliśmy się do sali widowiskowej na okolicznościową akademię przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem nauczycielki p. Beaty Węgrzyn.
         Zdjęcia można także zobaczyć w galerii Czajsona>>   

dodano 2017.11.12

I rocznica obchodów Jubileuszu 650. lecia naszej miejscowości

 27 sierpnia, w I rocznicę obchodów Jubileuszu 650. lecia naszej miejscowości i poświęcenia Pomnika Wdzięczności nasza społeczność łęcka zebrała się na Mszy św. o godz. 10. tej. Do oprawy liturgicznej Eucharystii włączyli się członkowie Komitetu Budowy Pomnika. Po okolicznościowy kazaniu ks. prob Marka Danaka i zakończeniu Mszy św. udaliśmy się procesyjnie pod Pomnik Wdzięczności Pokoleniom i Uczestników Konspiracji Niepodległościowej. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe wystawione przez szkołę i Ochotniczą Straż Pożarną.

Okolicznościowe wystąpienia Andrzeja Krężałka i Dariusza Krukara nawiązujące do pokoleń Łęczan, którym poświęcone są pamiątkowe przedzielała modlitwa prowadzona przez Księdza Proboszcza i bardzo licznie zebranych Łęczan.

Po wystąpieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalonych zniczy. Delegacje wystawiły: sołtys i przewodnicząca KGW z Myszkowskiego, radni, OSP, szkoła, KGW, LKS Zorza, stowarzyszenie „Jedność”, stowarzyszenie „Kółko Rolnicze”, Komitet Budowy Pomnika i osoby prywatne.

Po złożeniu kwiatów i zniczy odśpiewaliśmy Rotę, która zakończyła tę piękną, głęboką w swej wymowie i ze wszech miar potrzebną uroczystość.

Podziękowania za bardzo liczny udział, modlitwy i patriotyczną postawę złożyli Mieszkańcom: Andrzej Krężałek i Ksiądz Proboszcz.    

dodano 2017.08.27

Dożynki wiejskie

    
    13 sierpnia odbyły się dożynki wiejskie na terenie placu wiejskiego, który jest również placem budowy. Organizatorem było stowarzyszenie Kółko Rolnicze. Wystąpiły zespoły z Łęk Dukielskich: "Łęczanie" i "Młodzi Łęczanie" oraz zespół "Równianie z Równego.
         Autorem zdjęć jest Maciek K.. Dziękujemy!
         Zdjęcia można także zobaczyć w galerii Czajsona>>   

dodano 2017.08.14

Wmurowanie kamienia węgielnego

           
    Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego oraz poświęcenie miejsca budowy nowoczesnego centrum kulturalnego w Łękach Dukielskich
 
         W sobotę, 24 czerwca (2017 r.) o godzinie 16.00, odbyła się w Łękach Dukielskich na placu Kółka Rolniczego ceremonia podpisania Aktu Erekcyjnego i uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnego centrum kulturalnego. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu zacnych gości, m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Pani  Dorota Chilik, Starosta Krośnieński Pan  Jan Juszczak, zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Tomasz Soliński, a także władze administracyjne Miasta i Gminy Dukla na czele z Burmistrzem Dukli Panem Andrzejem Bytnarem, radni  Rady Miejskiej w Dukli, radny Powiatu Krośnieńskiego Pan Andrzej Krężałek, dziekan Korpusu Oficerów Wojsk Lądowych - Jan Jastrzębski, komendant Komendy Miejskiej  Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, a także autorzy projektu architektonicznego Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Łękach Dukielskich - architekci Renata i Zbigniew Święcińscy.
       Byli z nami również przedstawiciele organizacji społecznych, sportowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i kół działających w Łękach Dukielskich, a także sponsorzy i wolontariusze.
         Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego i budowy doko-nali księża: Zdzisław Babiarz z parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Roman Jagiełło z parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza.
     Po uroczystości mogliśmy wysłuchać mini koncertu chóru „Musica” pod batutą Pana Andrzeja Aszlara, a także zespołu wokalnego „AmusicA”. Podziwialiśmy również występy „Baletek” z ZSP w Łękach Dukielskich pod kierownictwem Pani Magdaleny Aszlar, a także „Młodych Łęczan”, których przygotował Pan Henryk Kyc. Wszystkim wykonawcom i ich mentorom serdecznie dziękujemy.
   Za okazaną pomoc przy porządkowaniu placu Kółka i przygotowaniu do uroczystości serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich, sportowcom z Klubu Sportowego „Zorza” Łęki Dukielskie oraz strażakom z OSP w Łękach Dukielskich. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Ryszarda Solińskiego, który niezrzeszony w „Kółku Rolniczym” był bardzo zaangażowany w organizację uroczystości.
        Słowa podziękowania za okazaną pomoc w kieruję również do kpt Jana Jastrzębskiego, Pani Jolanty van Grieken - Barylanki i Macieja Zborowskiego.
      Po uroczystości, na placu Kółka Rolniczego odbyły się tradycyjne Sobótki. Palono kąkole, a przy ogromnym ognisku słuchano i oglądano „Opowieści z walizki” - czyli familijne bajania Joanny Sarneckiej, a wszystko przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze.
 
W imieniu zarządu Kółka Rolniczego i jego członków
Katarzyna Reczkowska -Buryła
     
Autorem zdjęć jest Czajson. Dziękujemy!    
   

dodano 2017.06.26, aktualizacja (opis 01.07.)

Otwarcie przedszkola

     Dzień 21 lutego 2017 roku z pewnością zapisze się w historii naszej miejscowości. Tego dnia wczesnym popołudniem w budynku, gdzie dawniej mieściła się szkoła w Myszkowskim dokonano uroczystego otwarcia niepublicznego przedszkola „Wiatraczek” prowadzonego przez pp. Magdalenę i Andrzeja Aszlarów, wieloletnich pracowników ZSP w Łękach Dukielskich.
 
     Od godzin przedpołudniowych tego dnia w „Wiatraczku” trwały intensywne próby, przedszkolaki z radością i wigorem ćwiczyły wierszyki oraz śpiewały i tańczyły. Przed godziną 13:00 zaczęli przybywać pierwsi goście. Większość z nich przynosiła pociechom prezenty, które wywoływały entuzjazm. Wszyscy byli zdziwieni otwartością dzieci oraz ich odwagą. Państwo Aszlarowie zaprosili zebranych do holu, w którym miało się odbyć otwarcie placówki, a następnie do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków, do którego przygotowała ich Pani Zuzanna, opiekunka grupy.
     Kulminacyjnym momentem było przecięcie wstęgi, co symbolicznie rozpoczęło działalność przedszkola. Aktu tego dokonał na początku Burmistrz Andrzej Bytnar, wraz ze swoją zastępczynią Elżbietą Wróbel. W następnej kolejności ksiądz proboszcz Zdzisław Babiarz, dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich Krystyna Delimata, a na samym końcu Magdalena i Andrzej Aszlarowie. W drugiej części uwagę publiczności skupiły dzieci.
      Ich eleganckie i jednakowe niemalże stroje podkreśliły rangę tego wydarzenia. Każdorazowe wystąpienie było nagradzane gromkimi brawami gości. Atmosfera była iście domowa. Za sprawą szczerych maluchów wszystko było autentyczne, co dawało wiele radości widzom. Po podziękowaniach i przekazaniu upominków przez przedszkolaków dla każdego zaproszonego gościa miała miejsce ostatnia cześć uroczystości, mianowicie wspólny obiad. Wszyscy, którzy mieli sposobność bywać w budynku „starej szkoły” przed rozpoczęciem prac związanych z przemianowaniem na przedszkole zauważyli, jak wielki nakład prac musiał być włożony w remont, który zakończył się tak pięknym efektem (który można obejrzeć na zdjęciach).
       W otwarciu Niepublicznego Przedszkola brali udział: Burmistrz Gminy Dukla Pan Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza Gminy Dukla Pani Elżbieta Wróbel, Ksiądz Proboszcz Zdzisław Babiarz, odbywający praktyki kleryk Łukasz Szelast, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich Pani Krystyna Delimata, Sołtys Myszkowskiego Pan Zenon Widziszewski, Radny Gminy Dukla Pan Andrzej Kędra, Pan Krzysztof Leszczak – właściciel Firmy Usługowo – Handlowej „KRIS – BUD”, która wykonywała prace adaptacyjne, a także, Pan Władysław Kołacz, Pani Zuzanna Trybiec – nauczycielka prowadząca grupę przedszkolaków oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Aleksandra Zając, Pani Marzena Wierdak, Pani Anna Głód, Pan Marek Rajchel.
 
Informacje o Niepublicznym Przedszkolu „Wiatraczek” w Łękach Dukielskich:
     Przedszkole prowadzi zapisy dla dzieci od 2,5 do 5 lat. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 16:00 Forma wyżywienia – catering 4-daniowy. Od września zostaną utworzone 2 grupy: młodsza i starsza.
    Aktualności i więcej wiadomości można odnaleźć na stronie facebook: Przedszkole Niepubliczne WIATRACZEK.
     Zajęcia w przedszkolu oprócz realizacji podstawy programowej obejmują działania w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, języka angielskiego i religii.
 
Opracował Mateusz Jakub Więcek, uczestnik uroczystości otwarcia.

dodano 2017.02.26

Zabawa Sylwestrowa

    
    Ponad 200 osób bawiło się podczas zabawy sylwestrowej, która miała miejsce w naszej miejscowości. Do tańca przygrywał tym razem zespół The Flames. Organizatorem było Stowarzyszenie Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich.
    Autorem zdjęć jest Czajson. Dziękujemy!    

dodano 2017.01.01
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen