www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2010

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2010

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie   

Zebranie wiejskie

     Dnia 18. XII br. o godz 16.00 odbyło się zebranie wiejskie, pierwsze po wyborach a ostatnie w tym roku. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi p. Tomasz Węgrzyn. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek, Radny Gminy Dukla p. Andrzej Kędra i 44 mieszkańców wsi.
     Najważniejszymi tematami zebrania były: wybór Rady Sołeckiej, sprawa kanalizacji i Kółka Rolniczego, wygospodarowanie pomieszczenia dla młodzieży, przekazanie pomieszczenia po placówce Poczty Polskiej oraz wyjaśnienie tematu przetargu na odśnieżanie czy oświetlenie boiska szkolnego jak również dalsze losy parkingu przy Ośrodku Zdrowia. W trakcie zebrania drogą tajnego głosowania wybrano 5 osób do Rady Sołeckiej. Członkami zostali: p. Andrzej Kędra, p. Jarosław Wasiak, p. Tadeusz Wierdak, p. Małgorzata Tomkiewicz i p. Roman Pietruś.
     Przewodniczący komitetu kanalizacji p. Andrzej Leśniak omówił jak na chwilę obecną przedstawia się sytuacja. Wyjaśnił skąd wzięło się opóźnienie nad pracami i czym to może skutkować. Nadmienił, że każdy mieszkaniec będzie płacił jednakową kwotę bez względu na długość przyłącza (od kolektora głównego do budynku). U sołtysa będzie znajdował się wzór przekazu i nr konta, na które należy wpłacać pieniądze oraz będzie możliwość wglądu do listy dokonanych wpłat. Od 2015 r. gmina musi uregulować sprawy wodno-ściekowe. W innym razie Ochrona Środowiska będzie zmuszona do nałożenia na gminę kar.
     Kolejnym tematem, który poruszyli mieszkańcy obecni na zebraniu były dalsze losy Kółka Rolniczego. Na chwilę obecną sprawa przedstawia się następująco: sprzęt, który był w użytkowaniu kółka rolniczego został sprzedany. Pieniądze, klucze i wszelkie dokumenty (łącznie z dokumentami ze sprzedaży sprzętu) znajdują się u sołtysa (do wglądu mieszkańców!). W najbliższym czasie odbędzie się zebranie członków Kółka Rolniczego, na którym m.in. zapadnie decyzja, co zrobić z pozyskanymi ze sprzedaży pieniędzmi. Sprawa dalszych losów Kółka jest do wyjaśnienia. Prawdopodobnie Kółko stanie się własnością gminy.
     Sołtys odpowiedział na wiele pytań zadawanych przez obecnych, m.in. czy jest możliwość wygospodarowania pomieszczenia dla młodzieży gdzie mogliby się spotykać i spędzać wolny czas. W tej sprawie sołtys podejmie rozmowę z Burmistrzem Gminy p. Markiem Górakiem. Podobnie też ma się sprawa oświetlenia boiska szkolnego. Jego oświetlenie zależy od dobrej woli Gminy.
     Należy też przypomnieć, iż w Urzędzie Gminy istnieje możliwość składania wniosków na montaż solarów słonecznych. Koszt, jaki musiałby pokryć zainteresowany montażem wynosiłby 10% całości kosztów. Po 7 latach instalacja wraz z solarem zostaje własnością zainteresowanego. Temat parkingu przy Ośrodku Zdrowia pozostaje bez zmian tzn., że projekt zostanie zrealizowany z funduszu sołeckiego. Inwestycja zostanie rozpoczęta wiosną przyszłego roku. Dla zainteresowanych, którzy jeszcze nie wiedzą pragnę wspomnieć, iż przetarg na odśnieżanie dróg gminnych w naszej miejscowości wygrała firma p. Miszczaka z Równego, który obecnie również tę pracę wykonuje.
     Przewodniczący Rady Powiatu p. A. Krężałek zwrócił się do mieszkańców z propozycją poparcia petycji do Rady Powiatu, w sprawie budowy drogi powiatowej Wietrzno- Łęki Dukielskie. Poinformował także, że podjął działania w celu wspólnego „frontu”: Przewodniczący Rady Powiatu, Burmistrz Gminy Dukla oraz wójt Chorkówki aby doprowadzić tę sprawę do pozytywnego. Obecni na zebraniu udzielili poparcia takim formom działań.
     Wniosek o przekazanie pomieszczenia po placówce Poczty Polskiej w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej naszej miejscowości został jednogłośnie przegłosowany. Poruszane zostało jeszcze parę innych spraw, m.in. prośba o wcześniejsze zapalanie lamp ulicznych, propozycja zamontowania poręczy na murze u Państwa Trynkiewiczów (na Baryłówce), możliwość kontaktu z Radnymi Gminy z naszej miejscowości (telefonicznie, bądź mailowo).
     Na spotkaniu padła też propozycja, aby np. raz w miesiącu odbyło się spotkanie mieszkańców Łęk Duk. z naszymi przedstawicielami w gminie (Radnymi Gminy). Spotkanie takie umożliwiłoby zapoznanie się mieszkańców z bieżącymi sprawami Gminy Dukla. Sołtys zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby uzyskały one akceptacje w Gminie i o wynikach poinformuje mieszkańców w późniejszym terminie.
Tekst: Justyna Wierdak
dodano 2010.12.20

 

Zabawa Andrzejkowa

Ponad 190 osób bawiło się 27 listopada w sali widowiskowej podczas zabawy andrzejkowej. Organizatorem była Rada Rodziców przy ZSP Łęki Dukielskie. Do tańca przygrywał zespół SYMONIDES.

        Kliknij obok w obrazek /118 zdjęć w wykonaniu Czajsona - dziękujemy!/

dodano 2010.11.28

 

 Zebranie przedwyborcze

     6 listopada w Łękach Dukielskich odbyło się zebranie przedwyborcze kandydatów do samorządu różnego szczebla. Swoje życiorysy, dokonania, programy prezentowali: pp. Władysław Turek, kandydat do Sejmiku Podkarpackiego; Andrzej Krężałek, Jan Drajewicz, Stanisław Kołacz, Władysław Dązbasz i Andrzej Bytnar - kandydaci do Rady Powiatu w Krośnie; Andrzej Kędra, Maria Kołacz, Mieczysław Delimata, Zofia Jakubczyk, Władysław Węgrzyn i Jarosław Wasiak - kandydaci do Rady Gminy w Dukli; Tomasz Węgrzyn i Tadeusz Wierdak - kandydaci na sołtysa wsi; Marek Górak, Józef Głowa oraz Tomasz Węgrzyn - kandydaci na burmistrza Gminy Dukla /wg. kolejności wystąpień/. W zebraniu uczestniczyli również niektórzy radni Rady Miejskiej obecnej kadencji, ok. 60. osobowa grupa mieszkańców wsi, a prowadził je p. Stanisław Fruga.   
     Kliknij obok w obrazek /34 zdjęcia/

dodano 2010.11.07

 

 Zebranie wiejskie

    
    W dniu 27 września odbyło się zebranie wiejskie. Najważniejszymi tematami zebrania były: sprawa kanalizacji i funduszu sołeckiego. Przewodniczący komitetu kanalizacji pan Andrzej Leśniak i przedstawicielka projektanta pani Wiesława Arcisz przedstawili aktualną sytuację w tym temacie.
     Jeśli chodzi o środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy zadecydowali, by przeznaczyć je na utworzenie miejsc parkingowych przy ośrodku zdrowia. Na zebraniu obecni byli ponadto Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i jego zastępca Andrzej Bytnar.
     Mieszkańcy poruszyli różne problemy dotyczące życia naszej wsi. Więcej szczegółów zostanie opublikowanych w następnym numerze "Powołania" i na forum naszej strony internetowej. 
 
 
/tekst Tomasz Węgrzyn, foto Zofia Lech/

dodano 2010.09.30

 

85. rocznica powstania parafii polsko-katolickiej

    

     12 września wspólnota parafialna z Kościoła Polsko-Katolickiego w Łękach Dukielskich świętowała jubileusz 85. lecia istnienia.

       Narodziny Najświętszej Marii Panny - święto nazywane też Matki Boskiej Siewnej (gdyż wtedy w świątyniach święci się ziarno pod nowy zasiew) - Kościół Katolicki obchodzi 8 września. W tym roku w Łękach Dukielskich w parafii p.w. „Dobrego Pasterza” święto to miało szczególny charakter. Wynikało to z faktu, iż 85 lat temu, gdy została erygowana w Łękach Dukielskich parafia polskokatolicka, właśnie w Święto Narodzin NMP została odprawiona pierwsza msza święta na polu, bo nie było jeszcze świątyni. I jak Jezus, przed wiekami w Betlejem, urodził się niemalże na polu, w lichym szałasie zbudowanym przez pasterzy, tak też po raz pierwszy w tej parafii pod postaciami eucharystycznymi narodził się On na prowizorycznym polnym ołtarzu, postawionym przed jednym z wiejskich domów, dzisiaj już nieistniejącym. Parafianie, którzy tworzyli tę wspólnotę u jej zarania, zbudowali świątynię i wspólnie z kapłanem zadecydowali, aby Uroczystość Patronalna (tzw. „odpust”) była obchodzona 8 września - jako podziękowanie Matce Najświętszej, że w Jej Święto została odprawiona pierwsza msza święta w tej parafii.

      8 września 2010 r. została odprawiona, jak corocznie, msza św. z kazaniem i poświęceniem ziarna, natomiast główna uroczystość związana z jubileuszem 85-lecia istnienia parafii miała miejsce w niedzielę - 12 września o godz. 11.00. Kościół został udekorowany flagami, a wszystkich wchodzących do świątyni witały złociste słowa hasła „Szczęść Boże”. Ołtarz Matki Bożej prezentował się pięknie - przybrany białym tiulem, jarzębiną i kwiatami.

       W święcie parafialnym wzięli udział liczni zaproszeni goście, zarówno duchowni, jak i świeccy. Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Adam Stelmach z Sosnowca - wikariusz biskupi. On też wygłosił okolicznościowe kazanie ukazując Maryję na podstawie tekstów biblijnych jako wierną Służebnicę Pańską, a jednocześnie otwartą i wrażliwą na ludzkie potrzeby Matkę. We mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu podkarpackiego: ks. dziekan Ryszard Rawicki z Sanoka, ks. prob. Jerzy Uchman z Jaćmierza, ks. prob. Andrzej Pastuszek z Bażanówki, a także ks. prob. Alojzy Szwed z parafii rzymskokatolickiej p.w. „Serca PJ” w Łękach D. Uroczystość uświetnił też swoją obecnością sołtys Łęk Dukielskich - Tomasz Węgrzyn wraz z ojcem Władysławem - radnym gminy Dukla. Z wielką radością powitany został zespół „Łęczanie”, który jak zwykle swoim wspaniałym śpiewem podkreślił uroczysty charakter mszy św. W liturgii Słowa Bożego wziął udział założyciel „Łęczan” i kierownik artystyczny zespołu P. Henryk Kyc, który przeczytał I czytanie. Psalm zaśpiewała młoda parafianka - uczennica Szkoły Muzycznej w Krośnie - Karolina Kasprzyk. II czytanie przeczytał ks. Andrzej Pastuszek, natomiast ewangelię - ks. Alojzy Szwed. W procesji z darami do ołtarza 8 kobiet w strojach ludowych niosło chleb, owoce i warzywa, kwiaty oraz dar dla parafii od Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach D. - komplet bogato haftowanej bielizny kielichowej z symboliką Maryjną. Wspaniale prezentował się plon z kwiatów i zboża w wielkim wiklinowym koszu, w środku którego umieszczono figurkę Matki Bożej. Po mszy św. i wystawieniu Najświętszego Sakramentu została odmówiona litania loretańska i celebrans udzielił błogosławieństwa NS. Uroczystość zwieńczyło odśpiewanie hymnu Kościoła Polskokatolickiego „Tyle lat, my Ci, o Panie”.

      Dalszy ciąg uroczystości odbył się w hali widowiskowo-sportowej: uroczysty obiad, występy zespołu „Łęczanie”, wspólny śpiew piosenek ludowych ze śpiewników, którymi podzielili się „Łęczanie” z gośćmi i naszymi parafianami, a także zabawa taneczna, która najlepiej integruje ludzi.

     Kolejny jubileusz przeszedł do historii, ale na pewno długo jeszcze będzie wspominany przez jego uczestników.

                                                                         Ks. proboszcz Roman Jagiełło

Kliknij w obrazek powyżej /81 zdjęć. Autorem fotografii 1-31 jest p. Andrzej Leśniak/

dodano 2010.09.13

 

 Wyścig Kolarski „ Solidarności” i Olimpijczyków

    
     3 lipca br. po raz kolejny mogliśmy podziwiać kolarzy uczestniczących w XXI Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „ Solidarności” i Olimpijczyków. 5-ty etap z Jasła do Krosna wiódł m.in. przez Kobylany, Myszkowskie i Łęki Dukielskie, Iwonicz, Rymanów, Brzozów.
     Kliknij obok w obrazek /42 zdjęcia admina i 28 Tadeusza/

dodano 2010.07.03

 

Piknik rodzinny

     13 czerwca 2010 r w ZSP w Łękach Dukielskich odbył się piknik rodzinny. Organizatorem imprezy byli nauczyciele oraz Rada Rodziców. Na imprezę złożyły się: - występy uczniów z klas 0-3, którzy wierszem i piosenką uczcili Dzień Mamy i Taty - występ „Baletek” i szkolnego chóru - pokaz tańca - występy solistów - montaż słowno-muzyczny „W okowach miłości” - kabaret - prezentacja bajki w języku angielskim - zawody sportowe - prezentacja walki bokserskiej. Imprezie towarzyszył zespół muzyczny „Marylian”. Podczas imprezy można było skorzystać z loterii fantowej. Każdy los wygrywał. Rodzice zapewnili przekąski na zimno i ciepło. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

        Kliknij obok w obrazek /30 zdjęć w wykonaniu Tadeusza/

Więcej fotografii w galerii Czajsona >>

dodano 2010.06.14

 

Zebranie wiejskie

21 lutego odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze w naszej miejscowości. Uczestniczyli w nim burmistrzowie: Marek Górak i Andrzej Bytnar, radny, sołtys i ponad 41. osobowa grupa mieszkańców.
 
Rozpoczęło się sprawozdaniem sołtysa z działalności w roku 2009. Do najważniejszych dokonań zaliczył zakończenie budowy sztucznego boiska przy naszej szkole. W tym miejscu złożył podziękowanie burmistrzom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego wykonania i ukończenia. W latach 2008-2009 gmina Dukla wyłożyła na ten cel blisko 160 tyś. zł. Wykonano także, w dużej mierze dzięki dotacji firmy Martifer, plac zabaw. Ogółem wartość całego kompleksu jest szacowana na ok. 1milion złotych. Zakupiono część materiałów i zniwelowano plac pod dobudówkę do Sali na sprzęty sportowe.  Zakupiono kręgi betonowe w związku z planowana na ten rok naprawą przepustów, udrożnieniem rowów przy drodze gminnej.
 
 
 
 
 
Kolejnym tematem była zmiana statutu sołectwa pod kątem wyborów sołtysa. Przyjęto poprawki w tej kwestii umożliwiające wybór sołtysa w wyborach powszechnych razem z wyborami burmistrza i rady gminy.
Podjęto również uchwałę określającą cenę drewna z lasu gromadzkiego, umożliwiającą pozyskanie drewna przez mieszkańców.
W wolnych wnioskach podniesione zostały następujące tematy:
- poprawienie niedoróbek inwestora, związanych z budową farmy wiatrowej  w postaci umocnienia uszkodzonej przez wodę skarpy na parkingu, wykonania odpływu wody poniżej parkingu od strony „Baryłówki”, wykonania dodatkowego zjazdu z parkingu przy kościele, wykonania korytek lub innej formy odprowadzenia wody z drogi dojazdowej do farmy wiatrowej wypłukiwanej przez wodę.
- poczynienia starań w Starostwie Powiatowym o gruntowny remont drogi i wykonanie chodnika /tutaj jednoznacznie p. burmistrz stwierdził, że dopóki nie będziemy mieć swojego radnego w starostwie – będzie ciężko/. W tym miejscu jako przykład można podać, że pismo skierowane przez sołtysa do Starostwa m.in. w sprawie udrożnienia rowów i przepustów poniżej parkingu w stronę Kobylan, a także poprawy wadliwego zjazdu z drogi powiatowej na gminną w tym miejscu, zostało zignorowane mimo pozytywnej odpowiedzi ze strony Powiatowego Zarządu Dróg.
- założenia kręgów betonowych i zasypania głębokiego rowu na „Baryłówce”/możliwe do wykonania/
- wykonania parkingu przy Ośrodku Zdrowia /możliwe do wykonania/
- wykonania parkingu w centrum, przy Sali /możliwe do wykonania/
- udrożnienia przepustu w centrum wsi przy drodze powiatowej /?/
- dokończenie remontu remizy i wejścia do niej /?/
- poprawienia drogi na cmentarz i parkingu /?/
- wykaszania rowów i poboczy oraz skarpy na parkingu przy kościele /niemożliwe/
- wykonania i ustawienia tablic ogłoszeń i koszów na śmieci /możliwe do wykonania/
- wałęsających się bezpańskich psów /z wielu względów jest to na chwilę obecną trudne do rozwiązania, chociaż nie niemożliwe/
- bezpłatnego Internetu na terenie gminy /niemożliwe/
- sprawy podatków od wiatraków /jako wieś nie otrzymamy z tego tytułu ani grosza, a całość pieniędzy zasila kasę gminy/
- zorganizowania gabinetu rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia /?/
- kanalizacji /dokonano przetargu na wykonanie dokumentacji z terminem do czerwca 2011r./
- dofinansowania przez gminę zakupu pompy dla Spółki Wodnej /potrzebna decyzja Rady Miejskiej/
Burmistrzowie cierpliwie odpowiadali na interpelacje. Oczywiście , nie wszyscy wyszli ukontentowani odpowiedziami, ale tak to już jest, gdy chodzi o pieniądze. Wydaje się jednak, że większość spraw jest do załatwienia i wykonania w tym roku. Trzeba tylko trochę dobrej woli oraz gospodarskiego spojrzenia i działania.

dodano 2010.02.21

 

Opłatek parafialny i zabawa karnawałowa

       30 stycznia kolejne spotkanie opłatkowe zgromadziło w naszej sali 220 osób. To kolejny "rekord", jeśli chodzi o liczbę uczestników.     
     Tegoroczny "Opłatek" swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla p Marek Górak z małżonką, wiceburmistrz p. Andrzej Bytnar z małżonką, księża: Alojzy Szwed i Roman Jagiełło, radny, sołtys, dyrektor szkoły.
        Po uroczystej, oficjalnej części, rozpoczęła się "szalona" zabawa karnawałowa. Nadzwyczajną atmosferę zapewnił niezastąpiony w Łękach Dukielskich zespół LOMBARDINO z Krościenka Wyżnego.
        Kliknij obok w obrazek /159 zdjęć/

dodano 2010.01.31

 

Sylwestrowe hulanki

     Blisko 180 osób bawiło się podczas sylwestrowej nocy w sali widowiskowej. Doskonała atmosfera i muzyka zespołu "LOTOS" sprawiły, że była to niezapomniana noc. Były atrakcje związane z loterią, walcem czekoladowym, no i - nieodłączne- fajerwerki o północy.
     A następny Sylwester już w tym roku...

Czajsonowi zaś dziękujemy pięknie za fotografie.

        Kliknij obok w obrazek /130 zdjęć/

dodano 2010.01.01

 

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen