www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2009

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2009

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie

Naprawa drogi dojazdowej do farmy wiatrowej

Po wielomiesięcznej batalii została położona nawierzchnia asfaltowa na najbardziej newralgicznych miejscach: od drogi głównej powyżej domostw i na górze - również na długości drogi przylegającej do domów / 70 mb /. Wygląda to uroczo, mieszkańcy trochę odetchną. Pozostaje nadal problem dalszego odcinka. Tam zapylenie pól i cmentarza /a także dalej domostw, kościoła, stadionu/ nie zniknie samo: wszystko będzie zależało od kierunku wiatru. Ponadto zły profil drogi powoduje, że woda czyni sobie "swoje tory" i wypłukuje w niej coraz głębsze rowy. Aż strach pomyśleć co będzie, gdy przyjdzie porządna ulewa. Na razie cieszymy się tym, co jest i dziękujemy firmie Martifer i p. Burmistrzowi za udane negocjacje.

kliknij w obrazek obok  Autorem zdjęć z góry jest Łukasz

dodano 2009.11.21

 

IV Dzień Seniora

kliknij w obrazek
     17 października przeżywaliśmy wspólnie kolejne, piękne  spotkanie z okazji Dnia Seniora. Spotkaliśmy się po raz czwarty. Rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji Seniorów w kościele parafialnym i modlitwą w ich intencji.
     Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej. Wśród zaproszonych gości byli: pan burmistrz Marek Górak, radny, pan Stanisław Węgrzyn, sołtys p. Tomasz Węgrzyn, dyr. ZSP p. Krystyna Delimata, lekarz Adam Pilny oraz księżą obydwu parafii: Alojzy Szwed i Roman Jagiełło. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej Stowarzyszenia - organizatora Dnia Seniora - p. Krystyny Łajdanowicz głos zabrali burmistrz i sołtys. Wszyscy zgodnie życzyli Naszym Seniorom pięknych chwil jesieni życia i zdrowia. W intencji zmarłych w czasie ostatniego roku Seniorów ks. Alojzy Szwed poprowadził krótką, wspólna modlitwę.
     Tradycyjnie kwiaty i skromne upominki otrzymali kolejni, najstarsi uczestnicy Dnia Seniora.
     W części artystycznej wystąpił zespół tańca towarzyskiego z Łęk Dukielskich prowadzony przez p. Daniela Hłouszka ze Szkoły Tańca w Krośnie oraz zespół ludowy "Bobrzanie" z Bóbrki oraz niezastąpione Helenka i Mania jako komicy  posługujący się elementami pantomimy i akrobatyki.
     Całości dopełniła zabawa taneczna przy muzyce p. Andrzeja Aszlara i Maryli.
     I cóż? Do zobaczenia w przyszłym roku!

dodano 2009.10.18

Zebranie wiejskie

    W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie wiejskie poświęcone bieżącym sprawom i problemom wiejskim. Zebranie prowadził sołtys Tomasz Wegrzyn.
    Trzy tematy zdominowały dyskusję: problem dotyczący wykorzystania funduszu sołeckiego. Jest to novum w gospodarowaniu pieniędzmi na szczeblu sołectwa wynikające z ustawy, a podjęte uchwałą Rady Miejskiej w Dukli. Do wykorzystania na przyszły rok jest kwota 23 tys. zł.
    Zebrani uchwałą nr. 1 postanowili, na wniosek sołtysa i po dyskusji, pieniądze te przeznaczyć na zakup betonowych kręgów, wykonanie rowów, udrożnienie i wykonanie przepustów przy drodze gminnej od Folwarku do końca wsi.
    Tematem drugim była sprawa likwidacji Kółka Rolniczego. Zebrani uchwałą nr. 2 powołali Komisję Majątkową w celu spisania wszystkich składników majątkowych Kółka Rolniczego. W jej skład weszli: Tomasz Węgrzyn, Krystyna Śliwińska, Henryk Kyc, ks. Roman Jagiełło i Irena Fruga. Ponadto zobowiązano sołtysa wsi do ustalenia formy prawnej, w jakiej obecnie znajduje się Kółko Rolnicze. Zagmatwana sytuacja prawna nie pozwala bowiem na chwilę obecną określić jego formy własności.
    Różne zamierzenia i podjęte dotychczas kroki zreferował radny p. Stanisław /Władysław/ Węgrzyn.
   Trzecim, wiodącym tematem była oczywiście sprawa kanalizacji. Sytuację na chwilę obecną przedstawił sołtys, a następnie zawiłościami prawnymi raczył nas p. Andrzej Leśniak, przewodniczący Komitetu. Radny S. Węgrzyn w dosadnych słowach zarzucił Komitetowi bierność, gdyż inne wsie - dzięki Komitetom  właśnie – w temacie kanalizacji wyprzedzają nas znacznie.
    Reasumując temat kanalizacji należy zaznaczyć, że przetarg na prace projektowe ma szansę ruszyć w październiku, a więc jest nadzieja, że niedługo rozpocznie się coś więcej dziać w tej – jakże potrzebnej naszej wsi – dziedzinie.
    W trakcie dyskusji był oczywiście poruszany problem kurzu na drodze do wiatraków i niedoróbek  inwestora w wielu innych obszarach /rowy, przepusty, skarpa, zjazd/. Odnośnie drogi, to jest już niemal pewne, że będzie ona poprawiana na całej wnioskowanej długości. Jednak „przepychanki” pomiędzy gminą i inwestorem mogą ten proces wydłużyć. Pewnie do przyszłego roku. Chyba że wcześniej Ministerstwo nałoży odpowiednie kary za niewłaściwie wykonaną nawierzchnię, to przyśpieszenie jest wtedy możliwe.
    Było jeszcze poruszanych wiele spraw, a raczej „bolączek” dnia codziennego: światło uliczne, rozsypująca się droga na stadion, krzewy i drzewa zasłaniające drogę i linie energetyczne, parking przy Ośrodku Zdrowia i parę innych. Niektórymi, możliwymi do wykonania,  sołtys obiecał się zająć.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.09.23

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

kliknij w obrazek

2 lipca przez nasza miejscowość przejechali kolarze uczestniczący w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. Nie było chyba mieszkańców dających wiarę, że taką drogą może odbywać się wyścig. No, ale organizatorzy byli innego zdania i cross na rowerach wyścigowych odbył się. Widocznie życie i zdrowie zawodników to dla nich wtórna sprawa...Ale że ich nie wstyd przed Europą?

kliknij w obrazek obok

Więcej zdjęć w galerii Marka Makosia kliknij>>

 

 

dodano 2009.07.02
kliknij w obrazek
 
 
GALERIA DPS
 

     Po wielu miesiącach żmudnej pracy został 4 czerwca oddany do użytku obiekt stadionu ze sztuczną nawierzchnią. Realizowany był w ramach projektu „Blisko boisko". W tej ważnej dla naszego środowiska, naszych dzieci, młodzieży i całej społeczności Łęk Dukielskich chwili odbyła się bardzo miła uroczystość. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli: - Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska, Pani Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego Małgorzata Chomycz, Pan Jan Materniak - Dyrektor Inspektoratu PZU SA w Krośnie, Pan Michał Sołtysik - Dyrektor ds. sprzedaży agencyjnej PZU„Życie SA, Pan Mateusz Jarkowski - Kierownik Sprzedaży Inspektoratu PZU SA w Krośnie, Pan Kazimierz Krężałek - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Witold Wyskiel - Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, Pan Marek Górak – Burmistrz Gminy Dukla, radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Zbigniewem Uliaszem, Sekretarz Gminy Dukla - Pan Mirosław Matyka, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Dukla - Pan Piotr Witkowski, Prezes Firmy Naft- Stal - Pana Jan Piątek, Pan Wojciech Kaczmarczyk - przedstawiciel Biura Rachunkowego w Krośnie, Pan Rafał Janiga - Przedstawicieli Firmy Martifer, Księża z naszych parafii: Ks. Alojzy Szwed i Ks. Roman Jagiełło, Przedstawiciele UKS-u na czele z przewodniczącym Wojciechem Węgrzynem, Przedstawicieli Rady Rodziców ZSP z przewodniczącą - Panią Danutą Zimą, nauczyciele i pracownicy obsługi naszej szkoły.

     Po powitaniu wszystkich gości Pani dyrektor Krystyna Delimata podkreśliła cel budowy tego obiektu oraz idei, która temu działaniu nadawała sens. W swym wystąpieniu powiedziała m.in.: „Główną ideą, która przyświecała nam podczas realizacji tego projektu, było zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży. By rozwijała swoje zdolności nie tylko umysłowe, artystyczne, ale i sportowe. Do harmonijnego rozwoju młodego człowieka potrzebne Jest zapewnienie możliwości ćwiczenia nie tylko umysłu, ale i ciała. Wybudowanie tego boiska zbliża nas do tego celu. Posiadamy już salę widowiskowo - sportową , umożliwiającą rozegranie zawodów w większości dyscyplin sportowych. Jest ona również miejscem spotkań, uroczystości szkolnych i środowiskowych. Dzięki oddaniu nowoczesnego boiska sportowego będziemy mogli rozszerzyć wachlarz zajęć sportowych dla uczniów, młodzieży i dorosłych”. A ten „wachlarz zajęć sportowych” jest możliwy dzięki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu, a w zasadzie Wojciechowi Węgrzynowi, który jest duszą i ciałem oddany dzieciom i młodzieży. Ten Klub powstał z inicjatywy grupy rodziców na czele właśnie z obecnym przewodniczącym Wojciechem Węgrzynem. Pani dyrektor o Wojtku powiedziała m.in.: „Przewodniczący pracuje, nie patrząc na pochwały; dąży do celu, w czym pomaga mu upór i systematyczność. Potrafił skupić wokół klubu grupę osób, która wspiera Go w jego działaniach. To w tym gronie zrodził się pomysł realizacji projektu „Blisko boisko". Zresztą p. Wojtkowi nie potrzeba pochwał. W zasadzie owacja dzieci i młodzieży dla niego podczas uroczystości „mówiła” wszystko. Wyraźnie wzruszony, długo nie mógł dojść do siebie.

     Podziękowania płynęły także dla wszystkich dobroczyńców, bez których funduszy, materiałów, maszyn, pomocy w projekcie nie byłoby tego sukcesu. I tak słowa podziękowania – wraz z wiązankami kwiatów – kierowano do: Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej, Firmom PZU SA i PZU „Życie „SA na ręce pp. Dyrektorów Jana Materniaka i Michała Sołtysika, dla radnych i pracowników gminy na ręce Przewodniczącego Rady Zbigniewa Uliasza, dla Burmistrza Marka Góraka, dla członków i sympatyków UKS-u.

     Należy jeszcze dodać, że przed podziękowaniami została przeprowadzona prezentacja multimedialna oraz został omówiony przez sołtysa Tomasza cały „cykl” prac związanych z budową tego obiektu. Mimo, że te zdjęcia są na stronie UKS-u okazało się, że był to „strzał w dziesiątkę’. Przeprowadzony z odrobiną humoru został bardzo dobrze przyjęty.

     Później były wystąpienia zaproszonych gości. Jeden wątek przewijał się we wszystkich: podziw dla trudu i zaangażowania łęczan! Dla ogromu pracy własnej i upartego dążenia do celu.

     Część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły była zwieńczeniem uroczystości w Sali. Potem był przemarsz na boisko, przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez naszych kapłanów. Po pamiątkowych fotografiach wszyscy zaproszeni goście zostali podjęci obiadem.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.06.04

Balony nad Łękami

1 maja o poranku - w ramach odbywających się w Krośnie X Górskich Zawodów Balonowych - niebo nad naszą miejscowością "upiększyły" kolorowe balony. A co ciekawsze, w Łękach, na ich południowej i wschodniej stronie, zostały umieszczone punkty kontrolne - lądowanie dla poszczególnych numerów startowych. Piękne  i bardzo atrakcyjne widoki.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.05.01

Spotkanie Opłatkowe 2009

200 osób uczestniczyło w kolejnym już, 5. spotkaniu opłatkowym w naszej miejscowości organizowanym przez K. Proboszcza A. Szweda i KGW.. Coroczne spotkania są okazją do wspólnych spotkań, przeżycia w duchu wiary i jedności tajemnicy Bożego Narodzenia oraz wspaniałej zabawy "upiększonej" muzyką zespołu LOMBARDINO.

Tradycją już jest także, że gościmy wielu wspaniałych ludzi z różnych środowisk. W tym roku byli to: p. Grażyna Ostrowska ze Starostwa Powiatowego w Krośnie, burmistrz gminy Dukla p. Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli p. Zbigniew Uliasz, p. Irena Soboń z Powiatowej Rady KGW, Prezes Regionalnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych Roman Piłat, przedstawiciele sponsorów w osobach pp. Stanisława i Zofii Jasłowskich z hurtowni "Zostań" w Krośnie, księży obydwu naszych parafii oraz naszą łęcką społeczność.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.01.18
 
 

Zebranie wiejskie

11 stycznia odbyło się zebranie wiejskie poświęcone podsumowaniu roku, sprawom bieżącym i zamierzeniom na obecny rok. W zebraniu uczestniczył burmistrz p. Marek Górak. Sołtys Tomasz Węgrzyn przedstawił ubiegłoroczne dokonania. Były nimi głównie: budowa boiska szkolnego i położenie kilkusetmetrowego odcinka drogi asfaltowej "Na Zapłociu" oraz wykonanie rowów przy drodze powiatowej.

Z najważniejszych zamierzeń na ten rok ciągle aktualne są niezrealizowane w latach ubiegłych: ukończenie remontu remizy oraz parkingi przy szkole i Ośrodku Zdrowia.

"Żelaznym" tematem była oczywiście sprawa kanalizacji i związana z tym "obowiązkowa" polemika przewodniczącego Komitetu Kanalizacji p. A. Leśniaka z z burmistrzem Górakiem. Burmistrz przedstawił stan zaawansowania prac w temacie kanalizacji i stwierdził, że ciągle temat jest "drążony". Ustalono - w formie uchwały zebrania - że do komisji przetargowych będzie delegowany członek Komitetu i postanowiono o częstych spotkaniach Komitetu z władzami gminy.

Jasnym punktem zebrania była dość liczna obecność mieszkańców /jednak przy biernej postawie/, a w szczególności mieszkańców Pałacówki, którzy - z pomocą jej napływowych "obywateli" - byli bardzo aktywni na zebraniu. Taka postawa przyniesie im z pewnością w przyszłości dużo korzyści.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.01.11

 

Sylwestrowe hulanki i swawole

230 osób bawiło się w sali widowiskowej w Łękach Dukielskich na tradycyjnej zabawie sylwestrowej. Do tańca przygrywał zespół Merylin. W pierwszej fotogalerii w wykonaniu Mateusza 54 zdjęcia. Dziękujemy i czekamy na następne.

kliknij w obrazek obok

dodano 2009.01.01

 

 

 

 

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen