www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2008

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2008

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie

 
29 listopada. Stawianie zapór przeciwśniegowych
GALERIA
kliknij w obrazek /20 zdjęć/
 

 
II Dzień Seniora
      18 października odbyło się III spotkanie seniorów w naszej miejscowości. Uroczystość zgromadziła blisko 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli obecni: burmistrz gminy Dukla p. Marek Górak z małżonką, sołtys p. Tomasz Węgrzyn, dyrektor szkoły p. Krystyna Delimata z małżonkiem, ks. Alojzy Szwed oraz ks. Roman Jagiełło z parafii polsko-katolickiej z małżonką. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji Seniorów. Potem było zwiedzanie Muzeum -Izby Pamięci wsi Łęki Dukielskie, część oficjalna, wręczenie upominków i kwiatów najstarszym obecnym na spotkaniu seniorom pp. Bronisławie Solińskiej i Michałowi Marszałowi. Część artystyczną wykonały zespoły: "Baletki" i chór szkolny prowadzone przez pp. Magdalenę i Andrzeja Aszlarów i zespół pieśni i tańca "Lubatowianie".
          A później były tańce, długie rozmowy i...czekamy na przyszły rok.
 
GALERIA
 
kliknij w obrazek /128 zdjęć/do góry î
 
 

 

Ekumeniczne świętowanie jubileuszu kapłańskiego

w Łękach Dukielskich

 

       W niedzielę 14 września 2008 r. w czasie uroczystej mszy o godz. 11.00    w parafii polskokatolickiej p.w. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich świętowano podwójną uroczystość: Święto Patronalne (Narodzenie NMP) oraz 30-lecie kapłaństwa ks. prob. Romana Jagiełło. Do pięknie przystrojonej świątyni przybyli licznie nie tylko parafianie, ale też zaproszeni goście. Ksiądz jubilat koncelebrował mszę św. z księżmi z Jaćmierza, którzy przed laty przyjęli święcenia kapłańskie w tej świątyni, czyli z ks. prob. Jerzym Uchmanem oraz  z ks. pref. Adamem Stańko. W mszy uczestniczył też ks. dziekan Ryszard Rawicki z Sanoka, który po mszy poprowadził procesję z NS. Kaznodzieją był ks. prob. Andrzej Pastuszek z Bażanówki. Bardzo miłą niespodziankę dla jubilata zrobił miejscowy ks. prob. z Kościoła Rzymkat. Alojzy Szwed, uczestnicząc we mszy św. Wzięło w niej udział również wielu przedstawicieli lokalnej społeczności i sąsiedzi ks. jubilata. Dzięki ich obecności, a wszyscy są z Kościoła Rzymkat., uroczystość nabrała charakteru ekumenicznego. Wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego w Łękach D. pokazali w ten sposób, że szanują kapłanów Jezusa Chrystusa bez względu na to, w jakim Kościele realizują oni swoje powołanie. Ważne, aby pracowali na rzecz jedności Chrystusowego Kościoła.  Po mszy św. odbyła się tradycyjna procesja z NS wokół świątyni, a później ksiądz jubilat przyjmował życzenia od dzieci, młodzieży, dorosłych oraz księży. Uroczystość w kościele zakończyła się odśpiewaniem hymnu Kościoła Polskokatolickiego „Tyle lat, my Ci o Panie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe, podpisane przez jubilata, obrazki z Jezusem Dobrym Pasterzem  oraz uwiecznili się na wspólnym zdjęciu przed świątynią. Po mszy zaproszeni goście wspólnie z księżmi i parafianami spożyli obiad w szkole na wzór wczesnochrześcijańskiej agapy. Ta uroczystość pokazała, jak skutecznie i owocnie można realizować ekumenizm, nie tylko w czasie „Tygodnia Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan”, ale i przy takiej okazji, jak rocznica święceń kapłańskich.  Łęki Dukielskie z pewnością mogą stanowić wzór dla innych wspólnot religijnych, jak należy w praktyce duszpasterskiej znajdować nowe formy realizacji słów naszego Pana: „Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno…”.

                                                                                                                                         

         Ks. Prob. Roman Jagiełło – Kościół Polskokatolicki w Łękach Dukielskich

 

GALERIA
 
kliknij w obrazek /62 zdjęcia/do góry î

 

 
   
 
 
            4 września nasze KGW gościło zarządy i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z okolic Rzeszowa pod przewodnictwem p. Stefanii Michałek, przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie. Goście zwiedzali nasze tereny i postanowili również odwiedzić Łęki Dukielskie. Nasze panie gościły również Prezesa Kółek i organizacji Rolniczych powiatu p. Roman Piłata i p. Irenę Soboń, przewodniczącą Regionalnej Rady KGW w Krośnie. Był obfity poczęstunek, śpiewy i tańce.
     Wyśmienita atmosfera trwała do samego odjazdu znamienitych gości.
 
GALERIA
 
kliknij w obrazek /72 zdjęcia/do góry î
 

 

15 sierpnia odbyły sie w naszej miejscowości Dożynki Wiejskie
GALERIA
kliknij w obrazek /90 zdjęć/do góry î
 
      5 lipca 2008. Wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków

 

       5 lipca 2008 - tradycyjnie od paru lat - odbył się wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Trasa wiodła z Krosna do Nowego Sącza, a długość tego etapu to 224 km. W tym roku kolarze jechali więc "odwrotnie", niż w ubiegłych latach. Wyścig zgromadził - jak zwykle - sporą grupę naszych, łęckich kibiców na całej trasie. Nie zabrakło tych najmłodszych z polskimi symbolami.
 
GALERIA
kliknij w obrazek /53 zdjęcia/do góry î

27 czerwca 2008. Ulewy deszcz  - centrum wsi i budowana droga do farmy wiatrowej oraz zdjęcia z "Zielonkowej górki" w wykonaniu Tadeusza

    Wielkie szkody wyrządziła wyjątkowo silna ulewa 27 czerwca. Podtopionych zostało kilka domów, zalane zostały piwnice, studnie i obejścia. Największe jednak szkody wyrządziła na budowanej drodze do farmy wiatrowej oraz w wykopach pod fundamenty wiatraków i na dojazdach do nich. Usuwanie skutków powodzi potrwa wiele dni - i to przy sprzyjającej pogodzie. Pracownicy firmy określili obecny stan jednym słowem: KATASTROFA! Terminy są zagrożone!

kliknij w obrazek /37 zdjęć/do góry î

18 lutego 2008. Zebranie wiejskie

      18 lutego odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze sołectwa Łęki Dukielskie. W zebraniu wziął udział burmistrz gminy Dukla p. Marek Górak. Sołtys wsi Tomasz Węgrzyn złożył sprawozdanie z działalności w roku 2007. Wykonany został remont drogi na Pałacówkę /650m/ oraz Łazy, a także wykonane rowy. Ponadto wykonano częściowe ogrodzenie stadionu szkolnego oraz dokonywano bieżących napraw mostków i przepustów.
     Pytania mieszkańców koncentrowały się głównie na drogach gminnych, czystości, poprawy bezpieczeństwa na Baryłówce, estetyki ośrodka zdrowia i parkingu przy nim oraz remizy. Do wszystkich uwag mieszkańców odnieśli się burmistrz i sołtys.
     Tradycyjnie ważną sprawą było zagadnienie kanalizacji. Pan burmistrz przedstawił stan rozmów i ustaleń z gminą Chorkówka. Jest już lokalizacja zlewni ścieków, wykupiony teren oraz prowadzone są dalsze rozmowy w sprawie finansowania inwestycji. Przewodniczący Komitetu p. Andrzej Leśniak zwrócił uwagę na fakt, że Komitet nie posiada osobowości prawnej, w związku z tym, nie może zlecać żadnych przetargów, projektów etc. Pan burmistrz z kolei wskazał na fakt, że Komitet powinien pomagać we wszelkich pracach związanych z projektowaniem kanalizacji na terenie wsi, gdyż zna najlepiej tutejsze realia i ludzi. Wobec rozbieżnych opinii ustalono, że Komitet i władze gminy będą się spotykać bardziej intensywnie / raz na kwartał/ aby sporne sprawy i bieżące informacje szybciej znalazły swoje miejsce w tej priorytetowej dla nas sprawie. Pan burmistrz wskazał także na problemy w Radzie Gminy, gdzie grupa radnych forsuje swoje zamysły / hala widowiskowa w Dukli/, a pomija rzeczywiste i palące problemy całej gminy. Nie wróży to dobrze  / jak powiedział pan burmistrz: powstało takie dukielskie piekiełko/ dla naszej gminy, jeśli młodzi, niedoświadczeni radni dają się manipulować przeróżnej maści egoistom.
       Dwa dni wcześniej odbyło się zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej Wodociągu Wiejskiego. Dokonano oceny działalności Spółki oraz podjęto decyzję o podwyżce ceny wody na 3,50zł za m3 oraz opłaty stałej na 4zł.
 
FOTOGALERIA
kliknij w obrazek /15 zdjęć/do góry î

 

26 stycznia 2008. Opłatek parafialny

      26 stycznia przezywaliśmy wspaniałe chwile podczas Opłatka parafialnego, który zgromadził blisko 200 osób. Wśród znamienitych gości specjalnych nie zabrakła burmistrza gminy Dukla p. Marka Góraka, księży obydwu naszych parafii, radnego, sołtysa oraz naszych dobroczyńców których reprezentowali: Państwo Zofia i Stanisław Jaskólscy, właściciele hurtowni "ZOSTAŃ" w Krośnie oraz Państwa Barbary i Mariana Niekowal, właścicieli składu materiałów budowlanych w Kobylanach. Do tańca przygrywał niezwykle szanowany w Łękach zespół LOMBARDINO z Krościenka Wyżnego.

FOTOGALERIA

kliknij w obrazek /167 zdjęć/do góry î

Szaleństwa sylwestrowej nocy w Łękach Dukielskich na fotografii.
Autorem zdjęć jest KILDAREK. Dziękujemy.  
 
FOTOGALERIA
kliknij w obrazek /116 zdjęć/ do góry î

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen